بررسی تاثیر نوع اظهارنظر حسابرس بر پایداری سود: شواهدی از بورس تهران

چکیده مقاله

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر نوع اظهار نظر حسابرس بر پایداری سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بهمنظور انجام پژوهش از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 182 شرکت را که در بین سالهای 1388 تا 1393 بهطور پیوسته عضو بورس بودهاند، انتخاب نموده و با استفاده از دادههای ترکیبی در این بازه زمانی مورد آزمون و بررسی قرار گرفتهاند. بهمنظور برآورد مدل ها و آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون چندمتغیره با روش برآورد حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شد. نتایج آزمونها نشان داد که بین نوع اظهار نظر حسابرس و پایداری سود در مجموع ارتباط معناداری وجود ندارد. همچنین بین انواع مختلف گزارش حسابرسی و پایداری سود تفاوت معناداری وجود ندارد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

محمد نوروزی؛حبیب بادگیسو؛سعید لازمی؛مهدی عدلی؛ ۱۳۹۵، بررسی تاثیر نوع اظهارنظر حسابرس بر پایداری سود: شواهدی از بورس تهران، ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت , اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/9767-The-impact-of-Auditor-Opinion-on-Earnings-Persistence:-evidence-from-TSE

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(محمد نوروزی؛حبیب بادگیسو؛سعید لازمی؛مهدی عدلی؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل