جایگزینی آنتی اکسیدان طبیعی استخراج شده از هسته Crataegus pontica با TBHQ و بررسی تاثیرآن بر پایداری روغن آفتابگردان

چکیده مقاله

اکسیداسیون روغن ها علاوه بر تغییر ويژگی های ارگانولپتیکی ماده غذايی ، ارزش غذايی و عمر نگهداری روغن ها را کاهش می دهد و به دلیل تولید ترکیبات نامطلوب در روغن برای سلامتی مصرف کنندگان تاثیر سوئی دارند. برای جلوگیری از اکسیداسیون روش های متعددی وجود دارد که يکی از اين موارد افزودن موادی به نام آنتی اکسیدان است. هدف از اين پژوهش، استخراج عصاره هستهی زالزالک وحشی با استفاده از دو روش حلال سرد و سوکلسله و توسط دو حلال استون و متانول و بررسی خواص آنتیاکسیدانی آن از طريق زمان پايداری روغن آفتابگردان میباشد. نتايج: راندمان استخراج عصارهها تعیین و میزان کل ترکیبات فنولیک موجود در آن ها براساس روش فولینسیوکالتیو اندازه گیری شد. 1% و 8% درصد در به تأخیر انداختن فساد اکسیداتیو در روغن ، %6 ،%4 ،% اثر عصارهها در غلظت های متفاوت 2 آفتابگردان تصفیه شده از طريق اندازهگیری عدد پراکسید و زمان مقاومت به اکسیداسیون نمونهها تعیین شد و سپس با اثر آنتیاکسیدان سنتزی TBHQ با غلظت 1% مقايسه گرديد. در بررسی خاصیت آنتیاکسیدانی عصارههای هستهیزالزالک وحشی در روغن آفتابگردان مشخص شد با افزايش غلظت عصارهها اثر آنتیاکسیدانی آنها بیشتر شد و عملکرد عصارهی استونی بهتر از عصاره متانولی بود. بطوريکه عصاره استونی هستهیزالزالک وحشی با غلظت 8% دارای بیشترين اثر آنتیاکسیدانی بعد از آنتیاکسیدان سنتزی TBHQ با غلظت 8% بود.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

یوسف ناصرزاده؛علی تاجیک؛حسین صفرزاده؛ ۱۳۹۵، جایگزینی آنتی اکسیدان طبیعی استخراج شده از هسته Crataegus pontica با TBHQ و بررسی تاثیرآن بر پایداری روغن آفتابگردان، دومین کنفرانس بین المللی نوآوری در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/10128-Replacement-of-natural-antioxidants-extracted-from-the-core-Crataegus-pontica

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(یوسف ناصرزاده؛علی تاجیک؛حسین صفرزاده؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل