تاثیر تمرین منظم هوازي بر کیفیت زندگی بیماران مرد مبتلا به اسکیزوفرنی مزمن

چکیده مقاله

زمینه و هدف: امروزه در جوامع مختلف، از ورزش به عنوان روشی برای پیشگیری از بیماری ها، بهبود سلامتی و احساس خوب بودن استفاده می گردد. شواهد موجود نشان می دهد که ورزش باعث توسعه سلامت روانی، کاهش اضطراب، افسردگی و همچنین بهبود اعتماد به نفس و عملکرد شناختی افراد می گردد. بنابراین هدف از این  مطالعه، بررسی تاثیر تمرین منظم هوازی برکیفیت زندگی بیماران مرد مبتلا به اسکیزوفرنی مزمن بستری در مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی تبریز می باشد. مواد و روش ها: پژوهش حاضر یك مطالعه کارآزمایی بالینی دوسوکور می باشد که بر روی 86 بیمار مرد مبتلا به اسکیزوفرنی مزمن انجام شد. نمونه های انتخاب شده به طور تصادفی در دو گروه آزمون ) 47 نفر(و شاهد ) 47 نفر( قرار گرفتند. نمونه های گروه آزمون در طی 6 هفته و تعداد 47 جلسه در مجموع به مدت 11 ساعت در برنامه ورزشی طراحی شده شرکت نمودند. کیفیت زندگی بیماران هر دو گروه، در دو مرحله قبل از شروع برنامه ورزشی و همچنین پس از آن توسط پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی (Schizophrenic quality of life scale) SQLS سنجیده شد. داده های دو گروه با استفاده از آزمون های آماری تی تست، تی زوج وکای اسکوائر با یکدیگر مقایسه گردید

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

شهرام پیري؛حسین نامدار؛حسین ابراهیمی؛علیرضا فرنام؛اصغر محمدپور اصل؛بهرام جمالی؛ ۱۳۹۵، تاثیر تمرین منظم هوازي بر کیفیت زندگی بیماران مرد مبتلا به اسکیزوفرنی مزمن، دومین کنفرانس بین المللی نوآوری در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/10171-The-effect-of-regular-aerobic-exercise-on-quality-of-life

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(شهرام پیري؛حسین نامدار؛حسین ابراهیمی؛علیرضا فرنام؛اصغر محمدپور اصل؛بهرام جمالی؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل