بررسی مشخصه های کیفی روان آب های سطحی شهر تهران و مقایسه آن با استاندارد آب کشاورزی

چکیده مقاله

در بسیاری از نقاط خشک و نیم خشک شهری، رواناب های شهری ممکن به عنوان یکی از منابع آب قابل احیا و باارزش در نظر گرفته شود. در این تحقیق مشخصات روان آب های سطحی شهر تهران مورد مطالعه قرار گرفت و با استانداردها و ملزومات آب کشاورزی مقایسه شد. در این مطالعه سه جریان اصلی )سرخ حصار، عمادآور، کن( انتخاب شدند. دو سری نمونه به فاصله دو ماه از انتهای این روان آب های سطحی گرفته و به آزمایشگاه منتقل شدند. این نمونه ها جهت آزمایشات فیزیکی، شیمیایی و باکتریایی مطابق با استاندارد متد آنالیز شدند. مطابق با استاندارد های پیشنهادی سازمان حفاظت محیط زیست ایران برای استفاده مجدد از پساب به عنوان آب آبیاری، نتایج برای همه نمونه ها)کن، عمادآور و سرخ حصار(نشان داد که، غلطت آلاینده های ), COD5BOD( ، TSS ، کدورت و شاخص های میکروبی بالاتر از استاندارد بودند، بنابراین خصوصیات نامطلوب هستند. پارامترهای دیگر مؤثر بر کیفیت آب برای آبیاری کشاورزی مانند pH ، قلیائیت، کلراید، سدیم، پتاسیم، نسبت جذب سدیم) SAR (و درصد سدیم در محدوده مطلوبی برای استفاده کشاورزی بودند. روان آب های شهر تهران متشکل از سرخ حصار، عمادآور و کن با جریان های قابل ملاحظه ای می تواند برای آب آبیاری به کار برده شود اما آن ضروریست که چندین فرایند تصفیه برای تطابق 5BOD ، TSS و کدورت با استاندارد ها به کار برده شوند. گندزدایی ایمن میکروبی این پساب ها خیلی ضروری است. اگرچه سایر پارامترها مانند فلزات سنگین و تعدادی آلاینده های سمی که در این تحقیق مورد مطالعه قرار نگرفت، باید بررسی شوند.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

سمیه رضایی؛احمدرضا یزدانبخش؛ ۱۳۹۵، بررسی مشخصه های کیفی روان آب های سطحی شهر تهران و مقایسه آن با استاندارد آب کشاورزی، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/10288-Investigation-of-quality-characteristics-of-surface-runoff-in-Tehran

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(سمیه رضایی؛احمدرضا یزدانبخش؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل