شهروند و رفتار شهروندی

چکیده مقاله

یک شهروند، یک عضو رسمی یک شهر، ایالت یا کشور است و حقوق و مسئولیتهایی را داراست که در قانون پیش بینی و تدوین شده است. به عبارت دیگر شهروند کسی است که در یک دولت ملت زنددیی مدی کندد و حقدوق و امتیدازات - معین و همچنین وظایفی در قبال دولت دارد. یک شهروند پویا و نیک اندیش، با رضا و رغبت، داشته های خویش را در جهت توسعه و تعالی شهر و اجتماع خویش به کار می ییرد و حضوری فعال و پر رنگ در فعالیت های اجتمداعی دارد و سعادت و نیکبختی خود را در بهروزی و خوشبختی دیگران جستجو می کند.همانگونه که شهروندان به عندوان مالکدان واقعی شهر، وظایفی نسبت به دیگران، جامعه و دولت دارند، دولت و دولتمردان نیز در قبدال شدهروندان وظدایفی را بدر عهده دارند که مکلف به انجام آن می باشند. رفتارهای ضد شهروندی، به سلامت اجتماع آسیب مدی رسداند و موجبداتآزار شهروندان را فراهم آورده، اعتماد اجتماعی را سلب کرده و مصالح اجتماعی را نادیده می ییدرد. تربیدت شدهروند از جمله مقوله هایی است که مدارس و دانشگاه ها باید در برنامه های آموزشی خود به آن توجه جدی داشته باشند. علاوه بر این از جمله وظایف مدیریت شهری و تشکل های مدنی، تربیت شهروندی است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

شاپور اتحادنژاد؛شهرام حافظی؛طیبه اتحادنژاد؛طاهره اتحادنژاد؛ ۱۳۹۵، شهروند و رفتار شهروندی، سومین کنفرانس بین المللی رویکرد های نوین در علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/10396-Citizen-and-Citizenship-Behavior

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(شاپور اتحادنژاد؛شهرام حافظی؛طیبه اتحادنژاد؛طاهره اتحادنژاد؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل