بررسی رابطه بین ادراک میزان سلامت اداری و رفتار شهروندی سازمانی(OCB)

چکیده مقاله

 

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر سلامت اداری بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان، در سازمان امور مالیاتی استان لرستان می­باشد. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی محسوب می­شود که به شیوه همبستگی انجام شده و از نظر نوع هدف، کاربردی می­باشد و از نوع روش پیمایشی بوده که از ابزار پرسشنامه جهت جمع­آوری اطلاعات استفاده شده است. برای ارزیابی مدل و فرضیات تحقیق، از روش مدل­یابی معادله ساختاری و نرم افزار  AMOS 21استفاده شده است. بدین منظور، نخست تحلیل عاملی اکتشافی  به منظور بررسی روایی همگرا و واگرا و همچنین ارزیابی پایایی پرسشنامه­ها انجام شده است و سپس مدل تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. بعد از این مرحله ساختار مدل توسط شاخص­های نیکویی برازش مورد ارزیابی قرار گرفت. ضرایب رگرسیونی وجود رابطه معنادار بین تحقق سلامت اداری با رفتار شهروند سازمانی را نشان می­دهد. ضریب رگرسیونی استاندارد شده بین متغیر سلامت اداری و رفتار شهروند سازمانی 538/0 می­باشد که  فرضیه پژوهش را تأیید می­کند.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

(عابدی جعفری. حسن) ؛ (خزایی. محمود) * ؛ (امیری¬نیا. محسن)؛(روح الله. سلگی)؛ ۱۳۹۵، بررسی رابطه بین ادراک میزان سلامت اداری و رفتار شهروندی سازمانی(OCB)، ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت،اقتصاد وعلوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/12607-The-Relationship-between-Perceived-Administrative-Occupational-Health-and-Organizational-Citizenship-Behavior-(OCB)

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

( (عابدی جعفری. حسن) ؛ (خزایی. محمود) * ؛ (امیری¬نیا. محسن)؛(روح الله. سلگی)؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل