استفاده از متغيرهاي چندگانه حسابداري در پيش بيني بازده سهام شرکت هاي سهامي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده مقاله

در سرمايه گذاري، بازده و پيش بيني آن نقش با اهميتي دارد، تحقيقات متعددي در زمينه عوامل موثر بر بازده سهام انجام شده است. از متغيرهاي مطالعه شده در پيش بيني بازده سهام مي توان به سه نسبت ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام به ارزش بازار سهام ) B/M 1 ،سود به قيمت سهام) ) E/P 2 و جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت هاي عملياتي به قيمت سهام) ) C/P 3 اشاره نمود. ) بررسي تحقيقات تجربي انجام شده، حاکي از وجود شواهدي، دال بر همبستگي اين سه متغير، با بازده آتي سهام بطور مقطعي مي باشد. مطالعه انجام گرفته در تحقيق حاضر به بررسي رابطه همزماني سه متغير مورد پژوهش با استفاده از مدل رگرسيون چند متغيره در پيش بيني بازده سهام مي پردازد نتيجه بدست آمده مبين وجود رابطه معنادار بين دو متغير B/M و E/P با پيش بيني بازده سهام مي باشد. همچنين نتايج آزمون رابطه سه متغير B/M ، E/P و C/P بطور جداگانه با بازده سهام حاکي از تائيد نتايج به دست آمده فوق است. در نهايت رابطه بين بازده سهام پيش بيني شده بر اساس مدل ارائه شده در اين تحقيق با بازده واقعي سهام مورد آزمون قرار گرفت. نتايج نشان مي دهد که رابطه مستقيم و معنا داري بين بازده پيش بيني شده و بازده واقعي وجود دارد. همچنين همبستگي قوي و معناداري بين اين دو برقرار مي باشد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۵، استفاده از متغيرهاي چندگانه حسابداري در پيش بيني بازده سهام شرکت هاي سهامي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/10531-The-use-of-multiple-variables-accounting-for-predicting-stock-returns

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل