بررسی وضعیت برند کارفرما و مطلوبیت محیط کار در بانک رفاه

چکیده مقاله

در این پژوهش، بررسی جایگاه برند کارفرما و میزان مطلوبیت محیط کار در بانک رفاه مورد واکاوی قرار گرفت. جمعیت آماری پژوهش متشمل بر کارکنان شعب منتخب بانک رفاه شهر تهران بودند. جهت بررسی جایگاه برند کارفرما 971 نفر از کارکنان و در راستای تعیین مطلوبیت و جذابیت محیط کار در بانک رفاه 272 نفر از کارکنان در این پژوهش مشارکت نمودند. تحلیل دادهها نشان داد که از میان رسانههایی که در حال حاضر جهت کارمندیابی و ارتقای برند کارفرمای بانک رفاه مورد استفاده قرار میگیرند، نقش تبلیغات تلویزیونی را پُررنگتر دانستهاند. به زعم کارکنان، بخش روابط عمومی/ بازاریابی نقش موثری را فرایند کارمندیابی در بانک رفاه ایفا نمودهاند. از سویی کارکنان موصوف تناسب استراتژیهای بانک رفاه با برندینگ کارفرما را بیش از 85 درصد ارزیابی نمودند. همچنین به زعم 89 درصد از آنان، بانک رفاه منابع تخصیص یافته برای برندینگ کارفرما را مهیا نموده است. همچنین به زعم کارکنان، برند کارفرمای بانک رفاه تقریباً 77 درصد ارزیابی گردید. به طور کلی میزان ارتباط بانک رفاه با دانشگاهها بیش از 58 درصد گزارش گردیده است

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

جواد فقیهی پور؛امید اردلان؛یوسف رضایی؛سید مهدی الوانی؛ ۱۳۹۵، بررسی وضعیت برند کارفرما و مطلوبیت محیط کار در بانک رفاه، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/10543-Designing-a-model-Need-based-relationship-between-employees

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(جواد فقیهی پور؛امید اردلان؛یوسف رضایی؛سید مهدی الوانی؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل