بررسی رابطه بین ارزش ویژه برند، وفاداری به برند و رضایت مشتری

چکیده مقاله

هدف تحقیق حاضر، انجام یک مطالعه تجربی در حوزه بازاریابی به منظور بررسی بررسی رابطه بین ارزش ویژه برند، وفاداری به برند و رضایت مشتری در فروشگاه رفاه است که از مدل نام و همکاران(2011) استفاده شده است. در این مدل رابطه ارزش برند و وفاداری به برند و رضایت مشتری بررسی می­شود. برای بررسی تحقیق نمونه­ای شامل 384 نفر از مشتریان به صورت خوشه ای مرحله ای انتخاب شد. ابزار گردآوری داده پرسش‏نامه استاندارد با 23 سوال که روایی و پایایی آن تایید و بین جامعه آماری توزیع شد. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام گرفت. در سطح آمار توصیفی از شاخص­هایی چون فراوانی و درصد فراوانی؛ در سطح آمار استنباطی از روشهای همبستگی، مدل معادلات ساختاری، تحلیل مسیر انجام شده است؛ که برای این منظور از نرم افزارهای spss و lisrel  استفاده شد. نتایج تجزیه و تحلیل از وجود رابطه مثبت و معنادار ارزش ویژه برند بر رضایت مشتری و وفاداری مشتری حکایت دارد. به طور کلی، توانایی فروشگاه زنجیره ای رفاه برای  افزایش رضایت مشتری و وفادری مشتری به برند رفاه با ارزش ویژه برند در ارتباط است (05/0>p).

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۴، بررسی رابطه بین ارزش ویژه برند، وفاداری به برند و رضایت مشتری، پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/11331-Investigating-the-relationship-between-brand-equity,-brand-loyalty-and-customer-satisfaction

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل