زنجیره ارزش برند جهانی:

چکیده مقاله

چکیده
شرکت ها باید به دنبال خلق و افزایش ارزش از طریق ایجاد یک زنجیره ارزش توسط برند خود باشند و
برای بقاء در هر دو سطح محلی و جهانی باید نگاهی جهانی به این زنجیره ارزش داشته باشند. هدف این
زنجیره ارزش برند جهانی تولید خروجی های با ارزشی است که به بقاء و رشد شرکت ها از طریق جذب
مشتریان جدید و یا حفظ و توسعه مشتریان فعلی کمک نماید. هدف این مطالعه بررسی نقش عوامل
مؤثر بر مهم ترین خروجی با ارزش یعنی وفاداری به برند است که در مقایسه با سایر موارد پایدارتر و
راهبردی تر می باشد. دراین راستا، مطالعه ای به صورت کتابخانه ای انجام گردید و نتایج ارزیابی مقالات
و تحقیقات مختلف داخلی و خارجی نیز نقش وفاداری بر افزایش ارزش شرکت را تأیید نموند. در گام
نهایی این تحقیق به بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد و افزایش وفاداری به برند پرداخته شد. تحقیقات مختلف
اثر مثبت تجربه برند، کیفیت خدمت و ارتباط برند را با واسط اعتماد به برند بر وفاداری به برند نشان داد.
در پایان مدل مفهومی ارایه گردیده است که در آن رابطه بین متغیرهای مستقل )تجربه برند، کیفیت
خدمت و ارتباط برند( بر متغیر وابسته وفاداری به برند را از طریق متغیر میانجی اعتماد به برند نشان می
دهد و می تواند چارچوبی برای مطالعات موردی آتی باشد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

فریبرز رحیم نیا؛رضا لطفی؛ ۱۳۹۴، زنجیره ارزش برند جهانی:، کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/2691-World-Brand-Value-Chain

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(فریبرز رحیم نیا؛رضا لطفی؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل