بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی، کیفیت خدمات و ارزش ویژه برند بر تصمیم خرید مصرف کننده (مطالعۀ موردی: فروشگاههای زنجیره ای شهرستان بیرجند)

چکیده مقاله

در دنياي امروز شركت ها و سازمان ها ، نه تنها در پي رقابت براي به دست آوردن بازار محصولات و خدمات هستند، بلكه تلاش بسياري در جهت ايجاد همسويي ادراكات ذهني مشتريان با خودشان (محصول، برند ،شركت) انجام مي دهند. هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی، کیفیت خدمات و ارزش ویژه برند بر تصمیم خرید مصرف کننده در فروشگاههای زنجیره ای شهرستان بیرجند بوده است. این تحقیق به روش توصیفی- همبستگی انجام شده و از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری تحقیق را مشتریان فروشگاههای زنجیره ای شهرستان بیرجند تشکیل می دهند که با استناد به رابطه نمونه گیری جدول مورگان تعداد 254 نفر از آنها به شیوه تصادفی ساده انتخاب شده و پرسشنامه های اعتبارسنجی شده تحقیق میان آنان توزیع گردید. داده های تحقیق با استفاده از مدل های معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان داد که کیفیت خدمات و ارزش ویژه برند بر تصمیم خرید مصرف کننده اثر دارد اما آمیختۀ بازاریابی اثری بر تصمیم خرید مصرف کننده ندارد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

محمد رضا احمدی مهربان؛مریم تقی زاده؛مهناز حاج علیان ؛ ۱۳۹۴، بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی، کیفیت خدمات و ارزش ویژه برند بر تصمیم خرید مصرف کننده (مطالعۀ موردی: فروشگاههای زنجیره ای شهرستان بیرجند)، پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/11347-Investigating-the-Effect-of-Marketing-Mix,-Service-Quality-and-Brand-Value-on-Consumer-Purchasing-Decision-(Case-Study:-Chain-Stores-in-Birjand-County)

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(محمد رضا احمدی مهربان؛مریم تقی زاده؛مهناز حاج علیان ؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل