بررسی اثر ارزش ویژه برند بر واکنش مشتری (مطالعه موردی: مشتریان شرکت های بیمه در شهر تهران)

چکیده مقاله

یکی از راه های عملی برای کاهش هزینه های مستقیم بازاریابی، سرمایه گذاری بر روی نام و نشان تجاری شرکت میباشد. یکی از مفاهیم مربوط به برند ارزش ویژه برند می باشد که محقق در این پژوهش به دنبال بررسی ارزش ویژه برند بر واکنش مشتری است. جامعه آماری این تحقیق مشتریان شرکت های بیمه در شهر تهران می باشند که با توجه به فرمول نمونه گیری نامحدود کوکران 485 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. روایی پرسشنامه از طریق روایی صوری )نظر متخصصین( و سازه)تحلیل 0 به دست آمد. / عاملی تاییدی( حاصل شد. همچنین پایایی پرسشنامه به کمک ضریب آلفای کرونباخ 88 نتایج این بخش نشان داد که ارزش ویژه برند بر روی هر 5 بعد از واکنش مشتری یعنی پذیرفتن مشتری در دادن قیمت های بالاتر، ترجیحات برند، توسعه برند و تمایل خریدارن تاثیر مثبت و معناداری دارد که در این بین بیشترین تاثیر ارزش ویژه برند بر روی ترجیحات برند میباشد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

دکتر حسن صابری؛زیبا محرر؛ ۱۳۹۵، بررسی اثر ارزش ویژه برند بر واکنش مشتری (مطالعه موردی: مشتریان شرکت های بیمه در شهر تهران)، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/10577-The-Influence-of-Brand-Equity-on-Consumer-Responses

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(دکتر حسن صابری؛زیبا محرر؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل