بررسی تاثیر ابعاد برند خدمات بر وفاداری بیمه گذاران ( مطالعه موردی بیمه نامه آتش سوزی منزل مسکونی شرکت بیمه سینا)

چکیده مقاله

هدف از این مطالعه، به کارگیری وفاداری برند خدمات به عنوان متغیر مستقل نهایی است که به عنوان خروجی ارزیابی مشتری از ابعاد برند خدمات و ارتباطات متفاوت دیده می شود و همچنین ارزیابی قابلیت تعمیم دادن مدل SBV تعریف شده در صنعت بیمه است. بااین وجود، مولفه های ارتباطی به نحوی مستقیم و قابل توجه، بر ادراک مشتری از ابعاد متفاوت برند و ارزش کلی آنها در برابر برند تاثیر گذاشته و آن را شکل می دهند. مطالعه موردی مورد بررسی در پژوهش حاضر مربوطه به وفاداری بیمه گذاران به بیمه نامه آتش سوزی منزل مسکونی در شرکت بیمه سینا می باشد . پژوهش حاضر ، تحقیق کاربردی بوده و محقق جهت کسب آگاهی از چگونگی تاثیر متغیرهای تحقیق ) شواهد برند ، ارتباطات برند ، رضایت و نگرش ( بر یکدیگر ، از روش نظر سنجی از طریق پرسشنامه در محدوده زمانی 4 ماهه در شعبه مجتمع مرکز شرکت بیمه سینا بهره گرفته است . بدین منظور حجم جامعه نمونه با توجه به فرمول آزمون کوکران 481 مورد بوده که جهت جمع آوری اطلاعات از روش نمونه گیری تصادفی بصورت خوشه ای استفاده شده است

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

امید عبدلی خالدی؛شادان وهابزاده؛امیر اشکان نصیری پور؛ ۱۳۹۵، بررسی تاثیر ابعاد برند خدمات بر وفاداری بیمه گذاران ( مطالعه موردی بیمه نامه آتش سوزی منزل مسکونی شرکت بیمه سینا)، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/10553-Survey-impact-of-service-Brand-dimensions-on-insurer-repurchase-intention

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(امید عبدلی خالدی؛شادان وهابزاده؛امیر اشکان نصیری پور؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل