نقش کیفیت خدمات در خلق ترجیح برند و قصد خرید مشتریان در صنعت بیمه )مطالعه موردی بیمه پارسیان در استان مازندران(

چکیده مقاله

این تحقیق با استفاده از شش فرضیه و مبانی نظری موجود به بررسی نقش کیفیت خدمات در خلق ترجیح برند و قصد خرید مشتریان در صنعت بیمه پرداخت. واحد جامعهی آماری این تحقیق، کلیه مشتریان بیمه پارسیان استان مازندران می باشد. هر چند که از آمار دقیق این مشتریان اطلاعاتی در دسترس نیست ولی بر اساس اطلاعات بدست آمده از مدیران ارشد بیمه، تعداد مشتریان این بیمه در استان مازندران 0222 نفر می باشد. بر اساس فرمول جامعه آماری نامحدود، 002 نفر است. از این رو تعداد 002 پرسشنامه بین مشتریان بیمه پارسیان استان مازندران که بصورت تصادفی ساده انتخاب شده بودند توزیع گردید که اطلاعات بدست آمده از آنها توسط نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که کیفیت مطلوب خدمات تأثیر مثبتی برارزش ویژه و ارزش ادراک شده دارد و ارزش ویژه برند نیز تأثیر مثبتی بر ترجیح برند و قصد خرید مشتریان دارد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۵، نقش کیفیت خدمات در خلق ترجیح برند و قصد خرید مشتریان در صنعت بیمه )مطالعه موردی بیمه پارسیان در استان مازندران(، پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت , اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/8960-The-quality-of-services-to-create-brand-preference-and-purchase-intention-of-customers-in-the-insurance-industry-(Case-Study:-Insurance-Corp-in-Mazandaran-Province)

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل