نقش مدیریت استعداد در فرآیندهای توسعه منابع انسانی و اجرای بهینه استراتژی مدیریت استعداد

چکیده مقاله

نیروی انسانی مهمترین مزیت برای هر سازمان محسوب می شود. بنابراین مدیران باید آگاه باشند کهچگونه با این عامل استراتژیک برخورد کنند و استفاده هرچه موثرتر از این مزیت رقابتی را بیاموزند.سازمان ها در آینده با چالش های رقابتی فزاینده ای مواجه خواهند بود. مدیریت این چالش ها نیاز بهمدیرانی شایسته تر و اثربخش تر از مدیران امروزی دارد. لذا مدیریت استعداد هر روز از اهمیت بیشتری درسازمان ها برخوردار می شود. مدیریت استعدادها اشاره به فرآیندی دارد که طی آن،استعدادهای انسانیسازمان برای تصدی مشاغل و مناصب کلیدی آن در آینده، شناسایی شده و از طریق برنامه ریزی هایمتنوع آموزشی و پرورشی برای تصدی این مشاغل آماده می شوند. با توجه به تعریف مدیریت استعداد و درنظرگرفتن چرخه حیات کارکنان به عنوان مدلی برای یکپارچهسازی، مهمترین فرآیندهای توسعه منابعانسانی، می توان دریافت که مباحث مرتبط به مدیریت استعداد در تمامی فرآیندهای توسعه منابع انسانیقابل استقرار و تسری است. لذا در این مقاله سعی شده است که ضمن مرور ادبیات موضوع به نقش متقابلمدیریت استعداد و فرآیند های توسعه منابع انسانی و همچنین نحوه برنامه ریزی و اجرای بهینه استراتژی
مدیریت استعداد پرداخته شود .

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

سهیلا بورقانی فراهانی؛میلاد حائری زاده؛امید مرادپور؛ ۱۳۹۴، نقش مدیریت استعداد در فرآیندهای توسعه منابع انسانی و اجرای بهینه استراتژی مدیریت استعداد، کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم ، تکنولوژی و مهندسی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/10958-The-role-of-talent-management-in-human-resource-development-processes-Optimal-talent-management-strategy-implementation

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(سهیلا بورقانی فراهانی؛میلاد حائری زاده؛امید مرادپور؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل