جنگ استعداد و بحران اعتماد در سازمان ها

چکیده مقاله

یکی از مشکلاتی که امروزه سازمان ها با آن مواجه اند مشکلات مربوط به استعداد منابع انسانی و توجه
به اعتماد سازمانی بطور همزمان است. بدین جهت هر سازمانی باید وضعیت موجود فرایند مدیریت
استعداد در سازمان خود را به خوبی مورد شناسایی قرار داده و با شناخت قوتها و ضعفهای آن در تقویت
نقاط قوت و مرتفع کردن نقاط ضعف بکوشد و با بهینه سازی سیستم مدیریت استعداد بتواند از حداکثر
توان و ظرفیت استعدادهای خود بهره مند گردد تا استقرار چنین سیستمی با شناسایی پست های
کلیدی، توانمندسازی کارکنان، حفاظت از حافظه سازمانی افراد مستعد در سازمان، موجب افزایش
انگیزه، تعهد شغلی، رضایت شغلی و اعتماد در سازمان شود. از طرفی یکی از چالش های موجود در
سازمان ها فراهم کردن جوی است که باعث تقویت رفتارهای مثبت در بین کارکنان گردد. نتایج حاصل
از تجزیه و تحلیل داده های آماری بین مولفه های مدیریت استعداد و اعتماد نشان می دهد که ضریب
همبستگی 43.0 در سطح معنی داری 43.0 وجود دارد، همچنین تجزیه و تحلیل رگرسیون نشان می
دهد، مولفه مدیریت استعداد 00 درصد واریانس اعتماد سازمانی را تبیین می نماید. بنابراین طبق یافته
ها با توجه به رابطه و قدرت تبیین متوسط مدیریت استعداد و اعتماد سازمانی، لازم است حساسیت های
سازمانی که در نتیجه مدیریت استعداد ایجاد می شوند و ممکن است موجب کاهش اعتماد سازمانی
شود، با اصلاح استراتژی های مدیریت منابع انسانی در این زمینه بهبود یابند.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

فرهنگ تسلیمی مقدم؛فاضل زارعیان باغگاه؛ ۱۳۹۴، جنگ استعداد و بحران اعتماد در سازمان ها، کنفرانس بین المللی نخبگان مدیریت، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/6231-Talent-wars-and-a-crisis-of-confidence-in-organizations

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(فرهنگ تسلیمی مقدم؛فاضل زارعیان باغگاه؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل