تاثیر پاداش های درونی و عوامل بهداشتی بر نگهداشت کارکنان شرکت پتروشیمی آبادان

چکیده مقاله

مدیریت استعداد به عنوان سیستمی جهت شناسایی، استخدام، پرورش، ارتقا و نگهداشت افراد مستعد، با هدف بهینه کردن توان سازمان به منظور تحقق اهداف کسب و کار تعریف شده است . چالش مدیریت استعداد برای موفقیت شرکتها حیاتی است . چالش در زمینه جذب، نگهداشت و مدیریت استعداد به ویژه در مناطق در حال توسعه دنیا از اهمیت ویژه برخوردار است. هدف این تحقیق بررسی نقش پاداش های درونی در مدیریت استعداد و نتایجی است که پاداش های درونی در سازمان به بار می آورند . مدلی که در این تحقیق بررسی شده، به نقش پاداش های درونی به عنوان عامل تسهیل کننده در مدیریت استعداد اشاره دارد .همچنین نقش عوامل بهداشتی به عنوان عامل تعدیل کننده و مکمل پاداش های درونی تأیید شد .جامعه آماری تحقیق کارکنان و مدیران شرکت پتروشیمی آبادان بودند . پس از جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و پرسشنامه ای از نرم افزار SPSS برای تحلیل مدل و داده ها استفاده شد . همچنین به منظور بررسی فرضیات پژوهش از آزمون های رگرسیون، آزمون فریدمن و همبستگی پیرسون استفاده شد . نتایج بررسی به نقش فراموش شده پاداش های درونی در مدیریت استعداد اشاره دارد .

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

امیر ولیلو ؛احسان عباسپور ؛امیر رسولی؛ ۱۳۹۳، تاثیر پاداش های درونی و عوامل بهداشتی بر نگهداشت کارکنان شرکت پتروشیمی آبادان، چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/8270-Effect-of-intrinsic-rewards-and-health-factors-on-retention-of-staff-Abadan-Petrochemical-Company

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(امیر ولیلو ؛احسان عباسپور ؛امیر رسولی؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل