رتبه‌بندی عوامل موثر در موفقیت  TQM(مدیریت کیفیت جامع )با استفاده از رویکرد  فرآیند سلسله مراتبی AHP مطالعه موردی بانک صادرات

چکیده مقاله

این تحقیق به دنبال این است که که برای بهبود وضع فعلی کیفیت جامع در صنعت در دست مطالعه، چه بخش یا بخش‌هایی از آن در اولویت بهبود قرار دارند. برای این منظور ابتدا معیارها و زیرمعیارهای موثر بر کیفیت جامعه در این صنعت شناسایی، و سپس وضع موجود این عناصر و اهمیت آنها تعیین شده است. برای تعیین معیارها و زیرمعیارها، از عوامل کلیدی موفقیت در مدیریت کیفیت جامع استفاده شده است همچنین با استفاده از نظرات خبرگان جهت بومی‌سازی و متناسب‌سازی این معیارها و زیرمعیارها در این صنعت، توافق جمعی خبرگان و کارشناسان اخذ شد. سپس با استفاده از روش فرآیند سلسله مراتبی، وزن معیارها و زیرمعیارها تعیین شد. در این تحقیق 4 معیار و 16 زیرمعیار بررسی شدند. پس از تعین وزن عناصر اولویت آنها تعیین شد و زیر معیارهای ارزیابی عملکرد، ارتباطات و آموزش به ترتیب رتبه اول تا سوم را بدست آوردند.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

دکتر سید ابوالفضل عطایی ؛دکتر سمیه قجری ؛نگار بیابانی ؛سید محمد حسن حسینی یزدی ؛محمد رضا درامامی ؛سهراب نیک اعتقاد ؛سودابه نیک اعتقاد؛ ۱۳۹۴، رتبه‌بندی عوامل موثر در موفقیت TQM(مدیریت کیفیت جامع )با استفاده از رویکرد فرآیند سلسله مراتبی AHP مطالعه موردی بانک صادرات، پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/11317-Ranking-the-Effective-Factors-on-TQM-Success-(Comprehensive-Quality-Management)-Using-the-AHP-Hierarchical-Process-Approach-Case-Study-of-Saderat-Bank

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

( دکتر سید ابوالفضل عطایی ؛دکتر سمیه قجری ؛نگار بیابانی ؛سید محمد حسن حسینی یزدی ؛محمد رضا درامامی ؛سهراب نیک اعتقاد ؛سودابه نیک اعتقاد؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل