تأثیر طراحی داخلی مرکز بازی درمانی  بر ایجاد حس تعلق مکان بر کودکان   نابینا و کم بینا

چکیده مقاله

با توجه به آمار افراد نابینا و كم بینا در جامعه، مهمترين مسئله و مشکل آنان در زندگي، چگونگي سازگاري آنان با محیط و جامعه است. يکي از عواملي كه مي تواند به اينگونه افراد كمک كند تا با اين مشکل كنار آيند، طراحي آگاهانه محیط پیرامون آنان است .با توجه به اينکه حس بینايي در طراحي معماري بسیار مهم مي باشد و بیشتر طراحي ها بر پايه اين حس است، براي خلق فضاهايي كه براي افراد روشندل قابل استفاده باشد و بتوانند فضا را آنطور كه واقعا هست درک كنند، بايد به گونه اي طراحي كرد كه حواس بويايي، لامسه،  شنوايي و چشايي اين افراد را تحريک و اين بار فضا را بدون حس بینايي درک كنند .در طراحي محیط كودكانه عوامل متعددي وجود دارند كه هريک به نوبه ي خود بسیار تأثیر گذارند و توجه به آن ها در طراحي الزامي است، از عوامل محیطي گرفته تا ضوابط طراحي و ... اما با توجه به گستردگي موضوع در اين مقاله تنها تأثیرات طراحي داخلي محیط بازي درماني بر ايجاد حس تعلق در گروه خاص كودكان نابینا مورد بررسي قرار مي گیرد كه تاكنون كمتر به آن پرداخته شده است. مقاله حاضر با استفاده از روش تحقیق توصیفي و تحلیلي در بستر مطالعات كتابخانه اي و اسناد مکتوب انجام شده است. ابتدا مختصري به ويژگي هاي نابینايان و نیازهاي آنان اشاره شده، پس از آن تأثیر بازي درماني بر كودكان نابینا و طراحي محیط مربوطه بررسي گرديده و در نهايت به میزان تأثیر طراحي داخلي محیط بازي درماني بر ايجاد حس تعلق مکان در كودكان نامبرده پرداخته شده است كه در نتیجه به اهمیت طراحي محیط كودكان بالاخص كودكان نابینا و كم بینا اشاره شده كه خود بیانگر ضرورت ايجاد محیطي سازگار با نیازهاي روحي و جسمي كودک و ارتقا دهنده سلامت رواني است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

پگاه حاجی اللهوردی پور؛ایرج شهروز تهرانی؛ ۱۳۹۴، تأثیر طراحی داخلی مرکز بازی درمانی بر ایجاد حس تعلق مکان بر کودکان نابینا و کم بینا، کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی در عصر تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/11381-The-effect-of-the-interior-design-of-the-Game-Therapy-Center-on-the-creation-of-a-sense-of-place-in-blind-and-visually-impaired-children

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(پگاه حاجی اللهوردی پور؛ایرج شهروز تهرانی؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل