بررسی عددی تأثیر فلپ بر روی ضریب لیفت و درگ در بال هواپیما

چکیده مقاله

در این پژوهش ایرفویل نمونه مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور و با فرض این که سرعت جریان هوا برابر با 02 متر برثانیه)حین فرود و یا بلند شدن هواپیما( باشد تاثیر فلپ مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدا و بدون حضور فلپ برای زوایای حمله مختلف از صفر درجه تا 60 درجه شبیه سازی صورت گرفت و کانتورهای سرعت و فشار به همراه ضریب لیفت و درگ محاسبه شد. هر نشان داده شد که با افزایش زاویه حمله از 8 درجه ضریب لیفت کاهش و در عوض ضریب درگ افزایش می یابد. در نتیجه عنوان شد که بهترین زاویه حمله برای ایرفویل مذکور زاویه 8 درجه می باشد که بعد از این زاویه پدیده استال رخ داده و در نتیجه ضریب لیفت کاهش می یابد.

سپس برای زاویه حمله 8 درجه تاثیر فلپ مورد بررسی قرار گرفت. فلپ برای زوایای 2 تا 33 درجه بررسی شد. نشان داد شد که تا زاویه 02 درجه با افزایش زاویه فلپ ضریب لیفت افزایش می یابد و در مقابل این افزایش ضریب درگ نیز به صورت جزیی و با شیبی ملایمی افزایش می یابد اما با بیشتر شدن زاویه فلپ از 02 درجه جریان های گردابی شکل می گیرند و در نتیجه ضریب درگ با شیب بسیار زیادی افزایش می یابد و منجر به افزایش چشمگیر نیروهای درگ می شود. در نتیجه عنوان شد که بهترین زاویه حمله برای ایرفویل نمونه در شرایط مورد بررسی زاویه 8درجه و زاویه فلپ نیز نهایتا تا 02 درجه می تواند افزایش یابد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

حسن یاراحمدی ؛ثاراله عباسی ؛ ۱۳۹۴، بررسی عددی تأثیر فلپ بر روی ضریب لیفت و درگ در بال هواپیما، کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی در عصر تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/11392-Numerical-Investigation-of-the-Effect-of-the-Flap-on-the-Lifting-and-Drag-coefficient-at-the-wing-of-the-plane

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(حسن یاراحمدی ؛ثاراله عباسی ؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل