مصونیت ها و مزایای نمایندگان دیپلمات در  سازمانی بین المللی

چکیده مقاله

روابط دیپلماتیک به شکل مدرن آن یعنی آن چه امروز با آن روبرو هستیم درحدود قرن چهاردهم میلادی در اروپا کلید خورد. در این دوره جمهوری « ونیز » به کشورهایی که با آنها روابط سیاسی و بازرگانی داشت ، نمایندگانی اعزام مینمود و این ماموران در محل ماموریت خود به اموری می پرداختند که این روزها کما بیش در سفارتخانه ها و کنسولگری ها در جریان است.
از قرن ۱۴ به بعد مدتهای مدیدی روابط دیپلماتیک بر اساس قواعد عرفی و روابط فی مابین کشورها تنظیم می شد ولی چون این قواعد در پاره ای از موارد به مشکل برخورده و یا مورد اختلاف واقع می شد اصولی مدون در 1815 در کنگره وین به تصویب رسید که بعدها در سال 1818 میلادی در پروتکل « اکس لاشاپل » تکمیل گردید . این سلسله قواعد سرانجام با رشد و توسعه حقوق بین الملل به سرحد تکامل خود رسید و در قالب کنوانسیون وین موسوم به معاهده « 18 آوریل 1961 وین » راجع به روابط دیپلماتیک به شکلی جامع مورد پذیرش قریب به اتفاق بازیگران بین المللی قرار گرفت.

تمامی دیپلماتها و کسانی که با گذرنامه های دیپلماتیک سفر میکنند از مزایا و حقوقی فراتر از افراد عادی برخوردارند اما این مزایا و مصونیت ها نه به جهت متمایز کردن این افراد بلکه به جهت حسن انجام ماموریت از سوی دولت متبوعشان ایفاد می شود. بر طبق مقدمه کنوانسیون 1961 وین ، هدف از مصونیت ها نه منتفع ساختن افراد که تأمین حسن اجرای وظایف نمایندگی های دیپلماتیک است. اما این مصونیت ها و صیانت از جان و شخصیت دیپلماتها تنها ناظر به خود آنها نیست بلکه اموال و مالم یملک دیپلماتها و محل اقامتشان را نیز شامل می شود.

طبق کنوانسیون وین دولت پذیرنده حق بازداشت و بدرفتاری با نمایندگان دیپلماتیک را ندارد و محل کار آنان نیز دارای مصونیت است . بدین معنا که مأموران دولت پذیرنده نباید محل سفارتخانه خارجی رامورد تعرض قرار دهند و دیگر اینکه دولت پذیرنده باید محل سفارت را در مقابل تجاوز افراد عادی مورد حمایت قرار دهد . حمله به سفارتخانه ها و اشغال سفارتخانه هنگام حضور ماموران دولتی و عدم مداخله در این امر از موارد آشکار نقض کنوانسیون وین است.انچه در این تحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت بررسی مصونیت ها و مزایای نمایندگان دیپلمات در  سازمان های  بین المللی است.روش  تحقیق نظری،گرداوری اطلاعات کتابخانه ای و داده ها برمبنای توصیف،تحلیل،استدلال و استنتاج تجزیه و تحلیل میگردد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۵، مصونیت ها و مزایای نمایندگان دیپلمات در سازمانی بین المللی، کنفرانس بین المللی یافته های نوین درعلوم انسانی واجتماعی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/11645-The-Immunities-and-Benefits-of-Diplomatic-Representatives-in-an-International-Organization

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل