اثرات مصرف سطوح مختلف دانه رازیانه و زیره سیاه روی عملکرد رشد و خصوصیات لاشه درجوجه های گوشتی

چکیده مقاله

هدف از انجام این آزمایش، بررسی اثرات مصرف سطوح مختلف دانه­ی گیاهان رازیانه و زیره سیاه بر عملکرد و ویژگی­های لاشه جوجه های گوشتی بود. در این آزمایش، 360 قطعه جوجه­ی گوشتی نر و ماده یک روزه نژاد کاب 500 به ­صورت تصادفی به شش گروه آزمایشی با چهارتکرار و 15 جوجه برای هر تکرار تقسیم­بندی شدند که شامل تیمار شاهد (بدون دانه­ی گیاه رازیانه و زیره سیاه)، تیمار دوم (7/0 گرم بر کیلوگرم دانه­ی گیاه رازیانه)، تیمار سوم (1 گرم بر کیلوگرم دانه­ی گیاه زیره سیاه)، تیمار چهارم (5/0 گرم بر کیلوگرم دانه­ی گیاه رازیانه و 25/0 گرم بر کیلوگرم دانه­ی گیاه زیره سیاه)، تیمار پنجم (35/0 گرم بر کیلوگرم دانه­ی گیاه رازیانه و 5/0 گرم بر کیلوگرم دانه­ی گیاه زیره سیاه)، تیمار ششم (2/0 گرم بر کیلوگرم دانه­ی گیاه رازیانه و 75/0 گرم بر کیلوگرم دانه­ی گیاه زیره سیاه) بود. این آزمایش که 42 روز طول کشید، به سه دوره آغازین (10-1 روز)، رشد (22-11 روز) و پایانی (42-23 روز) تقسیم شد. جیره اصلی بر پایه ذرت و کنجاله سویا و بر اساس نیازهای جوجه­های گوشتی نژاد کاب 500 فرموله شد. وزن بدن، مقدار مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی در طول دوره های 1 تا 10، 11 تا 21، 22 تا 42 و 1 تا 42 روزگی اندازه گیری شد. روز 42 ، 2 قطعه مرغ از هر تکرار بصورت تصادفی انتخاب و بعد از اندازه گیری وزن، کشتار شد. ویژگی­های لاشه (وزن کبد، طحال، روده و چربی محوطه شکمی)به صورت درصدی از وزن زنده بدن، اندازه گیری شد. مقایسه میانگین تیمارها نشان داد که افزودن دانه­ی گیاهان رازیانه و زیره سیاه به جیره غذایی جوجه­های گوشتی، باعث افزایش معنی­دار در افزایش وزن بدن، ضریب تبدیل غذایی و برخی از ویژگی­های لاشه شد (05/0>P)ولی  باعث ایجاد تغییر معنی­دار روی مصرف مقدار غذا نشد (05/0<P). با توجه به نتایج به­دست آمده­ی مربوط به عملکرد رشد و خصوصاً ضریب تبدیل غذایی و هم­چنین افزایش عددی درصد لاشه خالص، تیمار دوم(حاوی 07/0 درصد دانه گیاه رازیانه) نسبت به بقیه­ی تیمارها در این تحقیق، به عنوان بهترین تیمار معرفی می­شود.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

مهیار ولیزاد حسنلویی؛یحیی ابراهیم نژاد؛ابوالفضل قربانی ؛ توحید وحدت پور؛ ۱۳۹۵، اثرات مصرف سطوح مختلف دانه رازیانه و زیره سیاه روی عملکرد رشد و خصوصیات لاشه درجوجه های گوشتی، کنفرانس بین المللی نوآوری در مهندسی،علوم و توسعه تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/11852-Effects-of-different-levels-of-fennel-and-cumin-seeds-on-growth-performance-and-carcass-characteristics-in-broiler-chickens

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(مهیار ولیزاد حسنلویی؛یحیی ابراهیم نژاد؛ابوالفضل قربانی ؛ توحید وحدت پور؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل