واکنش عملکرد و اسانس گیاه دارویی زیره سبز به تنش خشکی و کاربرد خاکی عناصر کم¬مصرف روی و آهن

چکیده مقاله

کودهای ریزمغذی در شرایط بروز کمبود آب می¬تواند منجر به افزایش رشد و عملکرد این دسته از گیاهان شود اما در مورد گیاهان دارویی از جمله زیره سبز هنوز این امر به خوبی مشخص نشده است، کنترل میزان عناصر خاک با افزودن کودهای شیمیایی یا آلی در صورت لزوم، نیز یکی از راه¬های بهبود کیفیت گیاهان دارویی است. از این رو  به منظور بررسی تاثیر تنش خشکی و کاربرد عناصر کم­مصرف ریزمغذی روی و آهن بر عملکرد، اجزای عملکرد و اسانس زیره سبز (Cuminum ciminum L.)، آزمایشی بصورت کرت­های خرد شده در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در زاهدان انجام گردید. تنش خشکی به عنوان عامل اصلی در سه سطح (بدون قطع آبیاری، قطع آبیاری در مراحل رویشی و زایشی) و عناصر کم­مصرف به عنوان عامل فرعی در چهار سطح (عدم مصرف کود، مصرف روی، آهن، روی+آهن) بودند. صفات عملکرد دانه، بیوماس، شاخص برداشت و درصد اسانس اندازه­گیری گردیدند. نتایج نشان داد که خشکی تاثیر معنی­داری بر عملکرد دانه و بیوماس داشت. قطع آبیاری در مراحل رویشی و زایشی به ترتیب منجر به کاهش 9/29 و 4/18 درصدی عملکرد دانه در مقایسه با شاهد گردید. عناصر کم­مصرف روی و آهن تاثیر معنی­­داری بر عملکرد دانه و بیوماس داشتند. مصرف آهن با میانگین 70/345 کیلوگرم در هکتار در این میان از عملکرد دانه بیشتری برخوردار بود. علی رغم عدم تاثیر معنی دار کودهای ریزمغذی بر اجزای عملکرد، کاربرد این کودها باعث افزایش آنها گردید. با توجه به افزایش عملکرد دانه و عملکرد اسانس زیره سبز در شرایط کاربرد روی و آهن، استفاده از این کودها در زراعت زیره سبز توصیه می شود. 

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

روح الله اکبری یزدی ؛مجید مظاهری ؛زهرا عباس نژاد؛کیمیا حاج پور ؛ ۱۳۹۵، واکنش عملکرد و اسانس گیاه دارویی زیره سبز به تنش خشکی و کاربرد خاکی عناصر کم¬مصرف روی و آهن، ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی،علوم و تکنولوژِی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/12887-Effect-of-essential-oil-of-cumin-plant-on-drought-stress-and-soil-application-of-zinc-and-iron

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

( روح الله اکبری یزدی ؛مجید مظاهری ؛زهرا عباس نژاد؛کیمیا حاج پور ؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل