اولویت بندی شایستگی های مورد نیاز مدیران گروه های برنامه ریزی درسی آموزش های فنی و حرفه ای به روش TOPSIS

چکیده مقاله

همگام شدن با تغییرات سریع فناوری در بازار کار، نیازمند اصلاح برنامه ریزی درسی جهت طیف وسیعی ازمشاغل در بازار کار است که امروزه به دانش، مهارت و نگرش های نوین ویژه ای متناسب با تحولات فناوری دهههای اخیر نیازمند هستند. هدف از این تحقیق که از نوع توصیفی پیمایشی می باشد، رتبه بندی شایستگی های -مورد نیاز برنامه ریزان درسی مهارتی در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور می باشد. جامعه ی آماری شاملمدیران گروه های برنامه ریزی درسی مهارتی در سال 1131 بوده است، که به علت محدودیت حجم جامعه،نمونه گیری صورت نگرفت. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه ی محقق ساخته بر مبنای عوامل شناسایی شدهدر مدل پیشنهادی شایستگی مدیران گروه های برنامه ریزی درسی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور)الوادری و همکاران، 1131 ( بوده است. جهت انجام این تحقیق از روش ترکیبی تصمیم گیری چند معیاره وTOPSIS استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که کار تیمی و مشارکت پذیری و تفکر تحلیلی به ترتیب ازبیشترین و کمترین میزان اولویت برخوردار بوده اند.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

حسین خنیفر؛ناهید مسلمی؛ ۱۳۹۳، اولویت بندی شایستگی های مورد نیاز مدیران گروه های برنامه ریزی درسی آموزش های فنی و حرفه ای به روش TOPSIS، کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/12250-Prioritization-of-the-competencies-required-by-the-managers-of-the-curriculum-planning-groups-of-TOPSIS-technical-and-vocational-training

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(حسین خنیفر؛ناهید مسلمی؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل