بررسی فرآیند آموزشی تعلیم و تربیت در دوران مختلف تاریخی

چکیده مقاله

پژوهش حاضر با هدف بررسی فرآیند آموزشی تعلیم و تربیت در دوران مختلف تاریخی انجام گرفته است. نظام آموزش و پرورش بنابر ضرورت تغییرات اجتماعی، گسترش علوم و تجربه های بشری، توسعة فناوری و پیشرفت های صنعتی، یکی از سازمانهای پیچیده و بزرگ اجتماعی هر کشوری محسوب می شود که با رشد و توسعة اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی پیوندی ناگسستنی دارد. فرایند آموزش امروزه یکی از پایههای اساسی پیشرفت جامعهها شدهاست و اهمیت روزافزونی پیدا کردهاست و این خود باعث این شده که کتابها و تحقیقات زیادی در زمینه اهداف، محتوا، و نحوه بهینه تدریس انجام شود. در دوران مدرن، شاهد شکوفایی فلسفه آموزش و نظریات تعلیمی هستیم و هر معلم با توجه به شرایط دانش آموزان کلاسش از شیوههای مختلف آموزشی استفاده میکند. مطالعة تاریخ آموزش و پرورش نشان می دهد که در گذشته به خاطر ساده بودن ارتباطات انسانی و ناچیز بودن مجموعة میراث اجتماعی و فرهنگی، آموزش و پرورش به وسیلة خانواده ها صورت می گرفته و بیشتر شکل غیرآگاهانه داشته است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۵، بررسی فرآیند آموزشی تعلیم و تربیت در دوران مختلف تاریخی، دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، مدیریت،اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/12292-Review-the-educational-process-of-education-in-different-historical-periods

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل