الگوریتم تشخیص ایمیلهای ناخواسته با استفاده از تحلیل محتوا و SVM

چکیده مقاله

مسئله استخراج ویژگی، یكی از مسائلی است که در مبحث یادگیري ماشین و در بررسی مسائل شناخت الگو
مطرح است. با انتخاب ویژگی مناسب در نرخ بازشناسی و کنار گذاشتن ویژگیهایی که در طبقهبندي تأثیر
منفی دارند، میتوان هم نرخ بازشناسی را بهبود بخشید و همچنین، هزینه محاسباتی را کاهش و سرعت
پردازش را افزایش داد که این امر در سیستمهاي بلادرنگ امر حیاتی است . در کارهاي انجامشده معمولاً
براي دستهبندي از همان ویژگیهاي استخراجشدهي پیشفرض استفاده میکنند. درصورتیکه این
استخراج ویژگی هدفمند و بهصورت بهینه و دقیق انتخاب گردد در این صورت دقت الگوریتم در تشخیص
بسیار بهتر میگردد. بر این اساس در این پایاننامه بر این مبنا ابتدا با توجه به بررسی ایمیلهاي متفاوت،
ویژگیهاي ایمیل هرزنامه و غیر هرزنامه را که عبارتاند از کلمات، عبارات، کاراکترهاي خاص، سرآیند
ایمیل )وابسته به دامنه( را با استفاده از روش تحلیل محتوا کدبندي بهگونهاي استخراج شود تا با کمترین
تعداد ویژگی بالاترین دقت را در تفكیک ایمیلها و تشخیص هرزنامهها داشته باشد

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

منا پورنجارزاده؛محمد حسین یکتایی؛ ۱۳۹۳، الگوریتم تشخیص ایمیلهای ناخواسته با استفاده از تحلیل محتوا و SVM، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/1262-Junk-mail-detection-algorithm-using-content-analysis-and-SVM

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(منا پورنجارزاده؛محمد حسین یکتایی؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل