بررسی تاثیرآموزش مهارت زندگی به شیوه گروهی بر سلامت اجتماعی در زنان همسر معتاد

چکیده مقاله

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیرآموزش مهارت زندگی به شیوه گروهی بر سلامت اجتماعی در زنان دارای همسر معتاد شهرستان پارس آباد بوده است.

روش: دريك طرح شبه آزمايشي پيش آزمون-پس آزمون با گروه گواه تعداد 30 نفر به روش نمونه گيري در دسترس از ميان تمامي زنان داراي همسران معتاد كه به همراه شوهران شان براي دريافت خدمات سم زدايي (سرپايي با داروهاي آگونيست مانند متادون و بوپره نورفين) و بازتواني در فاصله زماني دی ماه 95 تا خرداد96 به مركز بازتواني و ترك اعتياد شهرستان پارس آباد مراجعه كرده بودند انتخاب و به طور تصادفي به دو گروه 15 نفري آزمايش و گواه تقسيم شدند. پرسشنامه سلامت اجتماعی کییز دو مرتبه يكي قبل از آموزش و بار ديگر بعد از اتمام آموزش در ميان هر دو گروه اجرا شد. به منظور تجزيه و تحليل داد‌ه‌هاي بدست آمده از پرسشنامه‌هاي جمع‌آوري شده از روشهاي آمار توصيفي و در سطح آمار استنباطي براي آزمون فرضيه‌ها از فنون کوواریانس و برای بررسی برابری واریانس آزمون لوین با استفاده از نرم افزار21  SPSS  استفاده شد.

یافته: نتایج نشان داد که  آموزش مهارت هاي زندگي به شیوه گروهی در تمام خرده مقياس هاي سلامت اجتماعی موثر بوده است.

نتيجه گيري: آموزش مهارت هاي زندگي به شیوه گروهی مي تواند به عنوان يكي از روش هاي موثر در خانواده هاي آسيب ديده در زمينه اعتياد مورد استفاده قرار گيرد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

حسین عظیمی1؛اکبر مهربان2؛ ‎−۰۶۲۲، بررسی تاثیرآموزش مهارت زندگی به شیوه گروهی بر سلامت اجتماعی در زنان همسر معتاد، ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت،اقتصاد وعلوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/12677-Study-of-the-Impact-of-Group-Based-Skills-Learning-on-Social-Health-in-Addicted-Wives-Women

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(حسین عظیمی1؛اکبر مهربان2؛ ‎−۰۶۲۲)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل