مطالعه و بررسی نقش کیفیت سود و ریسک ورشکستگی در پیش بینی جریانهای نقدی آتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده مقاله

این تحقیق به بررسی نقش  بین اقلام تاثیر گذار بر کیفیت سود (اقلام تعهدی و اقلام غیر تعهدی) و  فرضیه اصلی 3همچنین ریسک ورشکستگی در پیش بینی جریان نقدی آتی شرکت می پردازد و شامل  شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 113می باشد.نمونه  و جامعه آماری  تحقیق  شامل 13 والبته  سال 1311 تا 1331طی دوره های مالی  در مورد بعضی از متغیر ها  میباشد . برای 13 آزمون فرضیهها که توسط الگو ها ی رگرسیونی چند متغیره تحقیق   تعریف میشوند  از آزمون تی   استفاده میشود.یافته های تحقیق نشان میدهد رابطه معناداری بین  جریان F استیودنت وآزمون آماره نقدی عملیاتی دوره آتی  شرکت و اجزای نقدی و تعهدی  سود در دوره جاری وجود دارد . همچنین رابطه معناداری بین ریسک ورشکستگی شرکت و اجزای نقدی و تعهدی  سود دوره جاری وجود دارد که نشان دهنده نقش ریسک ورشکستگی در پیش بینی جریان نقدی آتی شرکت  می باشد . ونتیجه اصلی دیگر اینکه ریسک ورشکستگی بر رابطه بین اجزای سود (نقدی و تعهدی) دوره جاری و جریان ها نقدی آتی باقیمانده (بدست آمده از الگوی بارث و دیگران) موثر بوده ورابطه ی معنی داری را نشان می دهد.  

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

محمد کنعانی؛مظفر ولی محمدی؛امید چاوشی؛ ۱۳۹۳، مطالعه و بررسی نقش کیفیت سود و ریسک ورشکستگی در پیش بینی جریانهای نقدی آتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13367-Study-of-the-role-of-earnings-quality-and-risk-of-bankruptcy-in-predicting-future-cash-flows-in-companies-admitted-to-Tehran-Stock-Exchange

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(محمد کنعانی؛مظفر ولی محمدی؛امید چاوشی؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل