بررسی تاثیر سرمایه گذاری های نامشهود بر روی جریان های نقدی عملیاتی آینده (آتی)

چکیده مقاله

شرایط خاص اقتصادی حاکم بر شرکت ها باعث شده تا مزیت نسبی این شرکت ها دیگر صرفا  دارایی های مشهود آنها نباشد. آن چیزی که امروزه شرکت ها را در صحنه اقتصاد کنونی رقابت پذیر می سازد سرمایه گذاری های نامشهود آنهاست. اهمیت روزافزون چگونگی خلق ارزش توسط سرمایه گذاری های نامشهود سبب شده تا شرکتها تلاش زیادتری در جهت شناسایی این سرمایه گذاری ها و مدیریت مناسب آنها نمایند. سرمایه گذاری های نامشهود و مناسب که منجر به افزایش سطح دانش شغلی و فناوری در سازمان گردد، پایداری سود را به همراه خواهد داشت و در این میان، جریان های نقدی عملیاتی به عنوان یکی از ابزارهای سنجش میزان سود شرکت ها درخور توجه میباشد. هدف  بررسی تاثیر سرمایه گذاری نامشهود بر روی جریان های نقدی عملیاتی آتی شرکت ها می باشد. نمونه ،این پژوهش 5831 شرکت از جامعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 521مورد بررسی شامل  می باشد. در تحقیق حاضر از دادههای تابلویی با اثرات ثابت استفاده شده و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده 5835تا       % صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد بین اکثر 31از رگرسیون خطی چند متغیره در سطح اطمینان سرمایه گذاری های نامشهود؛ از جمله سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه، تبلیغات، آموزش کارکنان و کنترل کیفیت با   جریان های نقدی عملیاتی آتی رابطه مستقیم معنادار وجود دارد، اما بین سرمایه گذاری برای تحصیل نرم افزار با   رابطه معنادار  وجود ندارد.،جریان های نقدی عملیاتی آتی، برای یک دوره میان مدت 

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

فریبا محمدی ؛دکتر محسن دستگیر ؛ ۱۳۹۳، بررسی تاثیر سرمایه گذاری های نامشهود بر روی جریان های نقدی عملیاتی آینده (آتی)، کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13373-Investigating-the-Impact-of-Intangible-Investments-on-Future-Future-Cash-Flows

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(فریبا محمدی ؛دکتر محسن دستگیر ؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل