نقدینگی و ثبات سرمایه در ، بررسی ارتباط بین تمرکز مالکیت بانک با کفایت سرمایه بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده مقاله

   با انگيزه ی ملاحظات سياست های عمومي، ما تاثير ساختار مالکيت بانک را به عنوان یک مکانيسم دولتي بر کفایت سرمایه و نقدینگي در بانک های پذیرفته در بورس تجزیه و تحليل کردیم. نتایج نشان مي دهد همانطورکه تمرکز مالکيت بالا مي رود بانک از نظر سرمایه گذاری و نقدینگي بهبود مي یابد . هم تاثير آماری و هم  اقتصادی  این امر قابل توجه است.  نتایج ما در Vahama و Peni تکميل تحقيقات اخير گزارش شده توسط  است که در آن مکانيزم های حاکميت شرکتي (2011) a (2011) Vauhkonen عوامل مهمي در توضيح رفتار بانک ها و عملکرد آنها در بازار مي باشد. همچنين نتایج ما یافته های را حمایت مي کند که معتقد است، نظم و انضباط بازار از طریق تمرکز مالکيت به طور قابل توجهي بر کفایت سرمایه، نقدینگي، ثبات سرمایه تاثير مي گذارد. 

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

دکتر محمدرضا وطن پرست ؛ حسین بهتوئی؛ ۱۳۹۳، نقدینگی و ثبات سرمایه در ، بررسی ارتباط بین تمرکز مالکیت بانک با کفایت سرمایه بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13423-Liquidity-and-capital-stability,-the-relationship-between-the-concentration-of-ownership-of-the-bank-and-the-capital-adequacy-of-the-banks-accepted-in-the-Tehran-Stock-Exchange

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(دکتر محمدرضا وطن پرست ؛ حسین بهتوئی؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل