بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و عملکرد بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده مقاله

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و عملکرد بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. دوره زمانی تحقیق از سال 1388 تا 1393 بوده است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیوه ی جمع آوری داده ها از نوع تحقیقات نیمه تجربی بوده و همچنین شیوه پژوهش به صورت همبستگی می باشد. یازده بانک اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، تجارت، سامان، سینا، صادرات، قوامین، کارآفرین، ملت و پست بانک به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند، انجام کار در قالب یک فرضیه اصلی و پنج فرضیه فرعی انجام شده است. نتیجه آزمون فرضیه ها نشان داد که متغیرهای تمرکز مالکیت، مالکیت مدیریتی و مالکیت نهادی با حاکمیت شرکتی در بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری دارند.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

مهدی دهقان نیستانکی؛حسین ایزدی؛فرشته علیدوستی؛ ۱۳۹۴، بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و عملکرد بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت - اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/2374-investigate-relationship-between-corporate-governance-activity-of-acceptad-Banks-in-stock-market-of-Tehran

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(مهدی دهقان نیستانکی؛حسین ایزدی؛فرشته علیدوستی؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل