اثربخشی آموزش رویارویی با چالش¬های دوران نوجوانی برکاهش تعارضات با والدین و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شاهد

چکیده مقاله

هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین اثر بخشی آموزش رویارویی با چالش­های دوران نوجوانی بر کاهش تعارضات با والدین و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان شاهد انجام شد. این پژوهش از نوع تحقیقات نیمه آزمایشی است که با طرح پیش آزمون-پس آزمون به همراه گروه کنترل انجام شده است. روش بررسی: جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش آموزان اول دبیرستان مدارس شهر تهران تشکیل داده است که در سال تحصیلی 93-92 به تحصیل اشتغال داشتند. و از روش نمونه‌گیری دردسترس به دلیل همکاری مسئولین مدرسه استفاده شد. بدین ترتیب ابتدا مدرسه­ی شاهدی انتخاب شد که تمایل به همکاری داشتند و یک کلاس انتخاب، و اعضای آن به دوگروه 13 نفره تقسیم شدند. به صورت تصادفی یک گروه  به عنوان گروه آزمایش و گروه دیگر به عنوان گروه کنترل جایگزین شدند. سپس آموزش رویارویی با چالش­های دوران نوجوانی در 10 جلسه 90 دقیقه‌ای برای گروه آزمایش ارائه شد. پس از اتمام آموزش از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد. بعد از اجرای پژوهش برای تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل کواریانس یک راهه و آزمونT و تحلیل­های توصیفی استفاده شد. یافته‌ها:  نتایج بدست آمده نشان داد که آموزش رویارویی با چالش‌های دوران نوجوانی بر کاهش تعارض با مادر اثربخش است. و آموزش می‌تواند با توجه به چالش‌های دوران نوجوانی، سهم به سزایی در کاهش تعارضات نوجوان با والدین ایفا نماید. نتیجه‌گیری: از آنجا که سلامت جامعه در گرو سلامت خانواده است. لذا پیشنهاد می­گردد مسئولین محترم، آموزش‌های مستمری را در مدارس راهنمایی و دبیرستان برای نوجوان و والدین آن­ها در ارتباط با چالش‌های دوران نوجوانی و نحوه مقابله صحیح با این چالش­ها برنامه‌ریزی نمایند.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

دکتر آسیه شریعتمدار ؛نسرین حسن پور ؛ ۱۳۹۵، اثربخشی آموزش رویارویی با چالش¬های دوران نوجوانی برکاهش تعارضات با والدین و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شاهد، سومین کنفرانس بین المللی تحقیق و توسعه در علوم انسانی،مدیریت و اقتصاد، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13566-The-Effectiveness-of-Teaching-the-Challenges-of-Adolescence-on-Reducing-Conflicts-with-Parents-and-the-Academic-Achievement-of-Students-in-Control

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(دکتر آسیه شریعتمدار ؛نسرین حسن پور ؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل