بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی شهر تهران

چکیده مقاله

با توجه به این که مقطع ابتدایی مهم ترین دوران آموزش و پرورش کودکان است ، تقویت خلاقیت و هوش هیجانی در پیشرفت تحصیلی آن ها در مقطع ابتدایی و سال های بعدی تحصیلی دانش آموزان موثر است. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان ابتدایی بوده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان مقطع ابتدایی می باشد. نمونه آماری پژوهش با استفاده از فرمول 044 نفر برآورد شد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی متناسب با جامعه آماری انتخاب شد. روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی می باشد و ابزار پژوهش شامل پرسشنامه هوش هیجانی شاته ، پرسشنامه خلاقیت تورنس و معدل یا امتیاز کسب شده دانش آموز برای میزان پیشرفت تحصیلی بود. نتایج نشان داد که بین هوش هیجانی و خلاقیت با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی همبستگی مثبت معنادار ) p<0/01 ( وجود دارد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.سپیده مژدگان؛2.شیرین میرحاج؛ ۱۳۹۴، بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی شهر تهران، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت واقتصاد و علوم انسانی1394، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/6188-The-relationship-between-emotional-intelligence-and-creativity-and-academic-achievement-among-elementary-school-Tehran-City

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.سپیده مژدگان؛2.شیرین میرحاج؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل