بررسی رابطه خلاقیت و تفکر انتقادی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر تهران

چکیده مقاله

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین خلاقیت و تفکر انتقادی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه انجام شد. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان دختر پایه یازدهم شهر تهران در سال 3131 بود. حجم نمونه 113 نفر، تعیین گردید که این افراد به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند و به پرسشنامه خلاقیت )عابدی، 3131 ( و پرسشنامه مهارت های تفکر انتقادی کالیفرنیا ) 3331 ( پاسخ دادند. نتایج بدست آمده از همبستگی پیرسون نشان داد که رابطه معنی دار و مثبت بین خلاقیت و پیشرفت تحصیلی و رابطه معنی دار و مثبت بین تفکر انتقادی و پیشرفت تحصیلی وجود دارد. نتایج تحلیل به طور معنی داری پیشرفت تحصیلی را پیش بینی ) β =3/ و تفکر انتقادی ) 31 ) β = 3/ رگرسیون نیز نشان داد که خلاقیت ) 11 می کنند. بنابراین به منظور افزایش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، باید به پرورش خلاقیت و تفکر انتقادی در آن ها توجه بیشتری شود.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۴، بررسی رابطه خلاقیت و تفکر انتقادی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر تهران، کنفرانس بین المللی علوم انسانی ، روانشناسی و علوم اجتماعی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/299-Investigate-the-relationship-between-creativity-and-critical-thinking-and-academic-achievement-of-high-school-students-in-Tehran

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل