رابطه مهارت¬های فراشناخت با عملكرد تحصيلي و تفکر انتقادی دانش¬آموزان پایه دوم متوسطه

چکیده مقاله

      هدف اين پژوهش بررسي رابطه مهارت­های فراشناخت با عملكرد تحصيلي و تفکر انتقادی در دانش­آموزان بوده است. روش پژوهش از نوع همبستگی و جامعه پژوهش، كليه دانش­آموزان پایه دوم دبيرستان­های ناحیه یک شهر شيراز به تعداد سیزده دبیرستان(640 دانش­آموز) بود كه از ميان آن­ها به روش خوشه­ای تك مرحله­ای سه دبیرستان(دارای 128دانش­آموز) انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسش­نامه­هاي عملکرد تحصیلی فام و تیلور، مهارت­هاي تفكر انتقادي كاليفرنيا(ریکتس) و آگاهي راهبردهای شناختی و فراشناختي معنوی­پور و شهابی استفاده شد. پايايي اين پرسش­نامه­ها با استفاده از روش آلفاي كرونباخ و روايي آن­ها توسط صاحب­نظران تایید شده است. داده­ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسيون تحليل شد. یافته­هاي حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که مهارت­های فراشناختی با عملکرد تحصیلی رابطه معناداری ندارد، اما ارتباط معنی­داری بین مهارت­های فراشناختی و میزان گرایش به تفکر انتقادی وجود دارد. همچنین رگرسیون نشان داد که از میان مهارت­های فراشناختی، بعد برنامه­ریزی پیش­بینی کننده معناداری برای تفکر انتقادی می­باشد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

پروین رزمجویی؛نادر شهامت؛ ۱۳۹۵، رابطه مهارت¬های فراشناخت با عملكرد تحصيلي و تفکر انتقادی دانش¬آموزان پایه دوم متوسطه، سومین کنفرانس بین المللی تحقیق و توسعه در علوم انسانی،مدیریت و اقتصاد، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13556-The-relationship-of-metacognitive-skills-with-academic-performance-and-critical-thinking-of-secondary-school-students

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(پروین رزمجویی؛نادر شهامت؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل