بررسی رابطه فرسودگی تحصیلی و شیوه های حل مسئله با اضطراب امتحان دانش  آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر تهران

چکیده مقاله

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی فرسودگی تحصیلی و شیوه های حل مساله با اضطراب امتحان دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر تهران انجام شد. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه دهم )دوره دوم متوسطه( شهر تهران است. در این پژوهش، تعیین حجم نمونه بر اساس جدول مورگان صورت گرفته که با توجه به تعداد دانش آموزان پایه دهم و با در نظر گرفتن امکان ریزش در حجم نمونه، 044 دانش آموز به عنوان نمونه در نظر گرفته شد . از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای جهت انتخاب این افراد استفاده شد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۴، بررسی رابطه فرسودگی تحصیلی و شیوه های حل مسئله با اضطراب امتحان دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر تهران، کنفرانس بین المللی علوم انسانی روانشناسی و علوم اجتماعی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/404-Investigate-the-relationship-between-academic-burnout-and-ways-to-solve-the-problem-with-test-anxiety-of-high-school-students-in-Tehran

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل