تاثیر روش تدریس  مبتنی بر تفکر انتقادی بر خلاقیت دانش آموزان

چکیده مقاله

این تحقیق به منظور مقایسه تأثیر روش تدریس تفکر انتقادی با روش تدریس سخنرانی بر روی میزان خلاقیت دانش آموزان انجام شده است. تحقیق حاضر از نظر هدف جزء تحقیقات کاربردی و از حیث روش یک تحقیق شبه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون می باشد. جامعه تحقیق شامل کلیه دانش آموزان پسر سال سوم رشته علوم انسانی دوره متوسطه شهر تبریز به تعداد 0783 نفر می باشد. نمونه آماری به تعداد 46 نفر بوده که به صورت خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و در دو گروه 03 نفری به عنوان گروه آزمایش) روش تدریس مبتنی برتفکر انتقادی( و گروه گواه )روش تدریس سخنرانی( به صورت تصادفی انتصاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری تحلیل کوواریانس جهت مقایسه میانگین های دو گروه با کنترل اثرات پیش آزمون استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که در تمامی مولفه های خلاقیت) سیالی، بسط، ابتکار و انعطاف پذیری( در بین دو گروه، تفاوت معنی داری به نفع گروه آزمایش وجود دارد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.سعید عارف نژاد؛2.دکتر موسی پیری؛ ۱۳۹۴، تاثیر روش تدریس مبتنی بر تفکر انتقادی بر خلاقیت دانش آموزان، کنفرانس بین المللی علوم انسانی روانشناسی و علوم اجتماعی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/456-Effect-of-critical-thinking-based-on-student-creativity

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.سعید عارف نژاد؛2.دکتر موسی پیری؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل