پیش بینی  بهزیستی مدرسه از روی خلاقیت هیجانی و خودکارآمدی هیجانی در دانش  آموزان دوره متوسطه

چکیده مقاله

هدف از پژوهش حاضر پیش بینی بهزیستی مدرسه از روی خلاقیت هیجانی و خودکارآمدی هیجانی در دانش آموزان دوره متوسطه بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه ی دانش آموزان پسر دبیرستان های شهرستان دهدشت که در 39 به تحصیل اشتغال داشتند، تشکیل می دهند. نمونه این پژوهش شامل 922 نفر دانش آموز پسر - سال تحصیلی 39 بود که به صورت تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. در این پژوهش از مقیاس های خودکارآمدی هیجانی شات و همکاران، خلاقیت هیجانی آوریل و بهزیستی مدرسه کاپلان وماهر استفاده شد. برای تحلیل داده ها از روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج همبستگی پیرسون نشان داد خلاقیت هیجانی و همچنین نتایج حاصل از تحلیل .)p< 2/ خودکارآمدی هیجانی با بهزیستی مدرسه رابطه مثبت و معنی داری دارند ) 20 رگرسیون نشان داد در پیش بینی بهزیستی مدرسه به ترتیب متغیرهای خلاقیت هیجانی و خودکارآمدی هیجانی نقش مهم تری دارند. در ضمن حدود 92 درصد از واریانس بهزیستی مدرسه توسط متغیرهای خلاقیت هیجانی و خودکارآمدی هیجانی تبیین می شود.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.شریف ممبینی؛2.منوچهر پارسا؛3.علیرضا حاجی یخچالی؛ ۱۳۹۴، پیش بینی بهزیستی مدرسه از روی خلاقیت هیجانی و خودکارآمدی هیجانی در دانش آموزان دوره متوسطه، کنفرانس بین المللی علوم انسانی روانشناسی و علوم اجتماعی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/392-School-of-the-emotional-creativity-and-emotional-well-being-predicts-efficacy-in-high-school-students

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.شریف ممبینی؛2.منوچهر پارسا؛3.علیرضا حاجی یخچالی؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل