بررسی تأثیر جهت گیری بازار بر عملکرد کسب و کار با نقش تعدیل گر  مسئولیت پذیری اجتماعی

چکیده مقاله

سازمان­ها برای برتری یافتن از یکدیگر باید به عملکرد خود، مسئولیت پذیری اجتماعی، جهت گیری­های مختلف بازار و استراتژیک و همچنین تدوین برنامه استراتژیک مناسب برای کلیه کارکنان که از مهمترین و ارزشمندترین سرمایه­های سازمان هستند، بپردازند. هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر جهت گیری بازار بر عملکرد کسب و کار با نقش تعدیل گر مسئولیت پذیری اجتماعی می­باشد. تحقیق حاضر به لحاظ شیوه­ی اجرای تحقیق و ابزارهای جمع آوری داده­ها، تحقیقی توصیفی-علی از نوع پیمایشی و به صورت مقطعی می باشد. از نظر هدف تحقیق تحقیقی کاربردی می باشد که درصدد رفع مشکلی خاص برای جامعه می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه کارکنان و مدیران شعب بانک ملی شهر مشهد می باشد. که تعداد آن­ها 800 نفر می­باشد. برای تعیین حجم نمونه نیز از جدول مورگان استفاده شده است که با توجه به تعداد اعضای جامعه تعداد نمونه 260 نفر برآورد شده است. در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده است. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش برای سنجش جهت گیری بازار پرسشنامه نرور و اسلاتر (1990)، برای سنجش مسئولیت پذیری اجتماعی پرسشنامه متیو وهمکاران(2014)، و برای سنجش عملکرد کسب وکار پرسشنامه عملکرد مارتین (2016) می­باشد. پرسشنامه بین 260 نفر توزیع شد و 240 پرسشنامه برگشت داده شد و تجزیه و تحلیل آماری روی آن انجام گرفت. برای تحليل داده­ها از آزمون­های سنجش نرمال بودن داده­ها و تحليل عاملي تأييدی و مدل معادلات ساختاری، در نرم افزارهای LISREL و SPSS استفاده شده است. نتايج بيانگر آن است که ابعاد جهت گیری بازار شامل مشتری مداری، تعامل با مشتری و بازارگرایی به ترتیب به میزان 35، 54 و 44 درصد بر عملکرد شرکت موثر است. این در حالی است وقتی مسئولیت اجتماعی به عنوان متغیر تعدیل گر وارد می شود، 18درصد به این تأثیرگذاری می افزاید و مقدار این تأثیرگذاری را به 68 درصد افزایش می دهد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

الهام حافظیان؛مهدی محمودزاده؛ ۱۳۹۵، بررسی تأثیر جهت گیری بازار بر عملکرد کسب و کار با نقش تعدیل گر مسئولیت پذیری اجتماعی، دومین کنفرانس بین المللی علوم ومهندسی در عصر تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13742-Investigating-the-effect-of-market-orientation-on-business-performance-with-the-role-of-social-responsibility-moderator

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(الهام حافظیان؛مهدی محمودزاده؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل