بررسی رابطه آگاهی اجتماعی و عملکرد مالی شرکت¬ بیمه پارسیان در شهرستان کرج

چکیده مقاله

یکی از هدف های مهم هر سازمان ارتقاء عملکرد است. هوش عاطفی استفاده هوشمندانه از عواطف و احساسات است که مجموعه هایی از مهارت ها و خصایص فردی را در بر دارد.  اين تحقيق با هدف تعیین رابطه آگاهی اجتماعی و عملکرد مالی شرکت بیمه پارسیان در شهرستان کرج انجام گرفت. روش تحقیق این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر اجرا پیمایشی است. جامعه آماری در این تحقیق شامل کلیه کارکنان و مدیران شرکت­های بیمه پارسیان شهرستان کرج است که 193 نفر هستند و به علت محدود بودن جامعه روش تمام شمارشی استفاده می شود. به منظور گردآوري داده هاي مورد نياز پرسشنامه اي طراحي گرديد و پس از بررسي روايي و پايايي آن، بين افراد نمونه توزيع و جمع آوري گرديد. نتايج تحقيق حاكي از اين است كه آگاهی اجتماعی و عملکرد مالی شرکت بیمه پارسیان در شهرستان کرج رابطه معنادار دارد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

حسین قادری؛غلامرضا زمردیان ؛ ۱۳۹۵، بررسی رابطه آگاهی اجتماعی و عملکرد مالی شرکت¬ بیمه پارسیان در شهرستان کرج، دومین کنفرانس بین المللی علوم ومهندسی در عصر تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13743-The-Relationship-between-Social-Awareness-and-Financial-Performance-of-Parsian-Insurance-Company-in-Karaj

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(حسین قادری؛غلامرضا زمردیان ؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل