بررسی دیدگاه معلمان نسبت به کارگیری مشاوره در مدارس ابتدائی شهر زنجان

چکیده مقاله

چکیده

مشاوره به معنی همگامی و همرائی در ارائه رأی و نظر است. امروزه همه دریافته­اند که بدون کمک مشاوران متخصص نمی­توانند از توانائی­های دانش­آموزان تا حد امکان استفاده نمایند. این پژوهش با هدف بررسی دیدگاه معلمان نسبت به بکارگیری مشاوره در مدارس ابتدائی شهر زنجان انجام گردید. روش آن از نوع زمینه­یابی است که از این طریق نگرش­های معلمان ابتدائی شهر زنجان نسبت به کارگیری مشاوره در مدارس ابتدائی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش عبارت است از 1554 معلمان ابتدائی مشاغل نواحی آموزش و پرورش که در سال تحصیلی 1392-1393 مشغول خدمت بودند. نمونه مورد بررسی براساس کوکران 318 نفر انتخاب و با روش نمونه­گیری سهمیه­ای بین جنسیت و پایه­ها توزیع گردید. روش گردآوری اطلاعات نیز از طریق ابزار محقق ساخته انجام گرفت که پایائی آن با آلفای کرونباخ 93% بدست آمد. تجزیه و تحلیل داده­ها به کمک نرم­افزار آماری SPSS انحام یافته و یافته­ها نشان داد که معلمان ابتدائی وجود مشاور در مدارس ابتدائی را لازم و ضروری می­دانند. تفاوت دیدگاه معلمان در خصوص مشاوره بین پایه­های اول و سوم معنی­دار و در سایر پایه­ها معنی­دار نبود. بین معلمان در گروههای سنی مختلف نیز تفاوت قابل ملاحظه­ای نبود و در کل چنین نتیجه بدست آمد که دیدگاه معلمان ابتدائی بدون توجه به ویژگی­های درون گروهی­شان نسبت به وجود مشاوره در مدارس ابتدائی مثبت و سازنده است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

لطف اله سمندری؛محمدرضا کرمی پور؛معصومه بایندر؛ ۱۳۹۵، بررسی دیدگاه معلمان نسبت به کارگیری مشاوره در مدارس ابتدائی شهر زنجان، سومین کنفرانس بین المللی تحقیق و توسعه در علوم انسانی ، مدیریت و اقتصاد، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13833-بررسی-دیدگاه-معلمان-نسبت-به-کارگیری-مشاوره-در-مدارس-ابتدائی-شهر-زنجان

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(لطف اله سمندری؛محمدرضا کرمی پور؛معصومه بایندر؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل