نقش معلمان درخلاقیت دانش آموزان مقطع ابتدائی ازدیدگاه دانش آموزان

چکیده مقاله

خلاقیت میلی ذاتی است که در وجود انسان به ودیعه نهاده شده و انسان مظهر خلاقیت الهی است )مطهری، 1332 ( . تحولات پرشتاب جهانی در عرصه علم و صنعت، جوامع بشری را بر آن داشته تا با نگرشی جدید به دارایی های غیر عینی، در صدد افزایش توانایی هایی خود برای همگامی با این تغییرات باشد . دراین تحقیق هدف بررسی نقش معلمان درخلاقیت دانش آموزان مقطع ابتدائی ازدیدگاه این دانش آموزان می با.شد. روش تحقیق درآن به صورت توصیفی بوده وجامعه آماری دانش آموزان مقطع ابتدائی و تعداد 56 نفرازاین دانش آموزان به عنوان نمونه آماری که به صورت تصادفی موردانتخاب بوده،درنظرگرفته شده است که پس ازدراختیارگذاشتن پرسشنامه محقق ساخته پاسخ خودرادرقالب دوگزینه بلی یاخیر داده اند. باتوجه به یافته ها وتحلیل نتایج می توان به تاثیر آموزش های موردنظربه معلمان پی برد. بنابراین این آموزش ها درپرورش خلاقیت دانش آموزان قابل استفاده می باشد .

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.فاطمه اورکی جلکانی؛2.حدیث اعظمی نیا؛3.زهرا شرفی؛ ۱۳۹۴، نقش معلمان درخلاقیت دانش آموزان مقطع ابتدائی ازدیدگاه دانش آموزان، کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/4947-The-role-of-teachers-in-elementary-school-students-in-terms-of-students-Drkhlaqyt

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.فاطمه اورکی جلکانی؛2.حدیث اعظمی نیا؛3.زهرا شرفی؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل