بررسي نقش مشاور در پیشرفت تحصیلي دانش آموزان ازديدگاه دبیران ودانش  آموزان دبیرستان هاي دخترانه ي شهر پل دختر

چکیده مقاله

هدف این پژوهش تعیین میزان نقش مشاور در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ازدیدگاه دبیران و دانش آموزان دبیرستان های دخترانه ی شهر پلدختر بود. جامعه ی آماری این پژوهش شامل کلیه ی دانش آموزان و دبیران دبیرستان های دخترانه ی شهر 49 مشغول به تحصیل بودند. نمونه ی آماری این تحقیق 953 نفر بودکه 933 نفر دانش آموز با - پلدخترکه درسال تحصیلی 49 استفاده از فرمول کوکران و با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب ونمونه ی دبیران 53 نفر که به روش سرشماری انتخاب شدند. برای جمع آوری داده های تحقیق از پرسش نامه ی پیشرفت تحصیلی گیزلی) 1491 ( و پرسش نامه ی محقق ساخته ی دیدگاه دبیران و دانش آموزان استفاده شده است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

2.دکتر علي فرهادي؛1.فاطمه ساتیاروند؛ ۱۳۹۴، بررسي نقش مشاور در پیشرفت تحصیلي دانش آموزان ازديدگاه دبیران ودانش آموزان دبیرستان هاي دخترانه ي شهر پل دختر، کنفرانس بین المللی علوم انسانی روانشناسی و علوم اجتماعی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/426-The-role-of-advisor-in-the-academic-achievement-of-high-school-female-point-of-view-of-teachers-and-students-of-Bridge-City-girl

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(2.دکتر علي فرهادي؛1.فاطمه ساتیاروند؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل