بررسي نقش مشاوردرپيشرفت تحصيلي وسلامت رواني دانش آموزان ازديدگاه  دبيران ودانش آموزان دبيرستان هاي دخترانه ي شهر پل دختر

چکیده مقاله

هدف این پژوهش تعیین میزان نقش مشاور در سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان از دیدگاه دبیران ودانش آموزان دبیرستان های دخترانه ی شهرپلدختر بود. جامعه ی آماری این پژوهش کلیه ی دانش آموزان و دبیران دبیرستان های 49 مشغول به تحصیل بودند. نمونه ی آماری این تحقیق 953 نفربودکه 933 نفر - دخترانه ی شهرپلدخترکه درسال تحصیلی 49 دانش آموز با استفاده از فرمول کوکران و باروش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و نمونه ی دبیران 53 نفر پرسش نامه ی ،)GHQ( که به روش سرشماری انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها ی تحقیق از پرسش نامه ی سلامت روان پیشرفت تحصیلی گیزلی) 1491 ( و پرسش نامه ی محقق ساخته ی دیدگاه دبیران و دانش آموزان استفاده شده است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.فاطمه ساتياروند؛2.دکتر علي فرهادي؛ ۱۳۹۴، بررسي نقش مشاوردرپيشرفت تحصيلي وسلامت رواني دانش آموزان ازديدگاه دبيران ودانش آموزان دبيرستان هاي دخترانه ي شهر پل دختر، کنفرانس بین المللی علوم انسانی روانشناسی و علوم اجتماعی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/428-The-role-of-mental-health-education-Mshavrdrpyshrft-from-the-viewpoint-of-teachers-and-students-of-high-school-female-students-in-Bridge-City-girl

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.فاطمه ساتياروند؛2.دکتر علي فرهادي؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل