بررسی احساس رضایتمندی از زندگی دانش آموزان

چکیده مقاله

پژوهش حاضر با هدف بررسی احساس رضایتمندی در ابعاد مختلف زندگی دانش آموزان دختر و پسر پایه های اول ، دوم ، سوم
1921 انجام گرفت.جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش آموزان مقطع - راهنمایی و اول دبیرستان شهرستان شهربابک در سال 29
راهنمایی و اول دبیرستان شهرستان شهربابک تشکیل دادند که تعداد 993 نفر از دانش آموزان به روش نمونه گیری خوشه ای
تصادفی انتخاب و با مقیاس چندبعدی رضایت از زندگی دانش آموزان (MSLSS) سنجیده شدند . داده ها با استفاده از آزمون T
نمونه های مستقل، تحلیل واریانس یکراهه ANOVA ، آزمون تعقیبی LSD مورد تحلیل قرار گرفت. تحلیل داده ها نشان داد که
احساس رضایتمندی از زندگی به طور کلی و در سایر ابعاد آن در دانش آموزان اول،دوم،سوم راهنمایی و اول دبیرستان هم در
پسران و هم در دختران شهرستان شهربابک،دریک مقیاس 1)هرگز( تا 4)تقریبأهمیشه(از حد متوسط بالاتر میباشد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

فریده اسمعیلی آبدر؛مهرداد مظاهری؛ ۱۳۹۳، بررسی احساس رضایتمندی از زندگی دانش آموزان، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت واقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/6037-Students-study-life-satisfaction

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(فریده اسمعیلی آبدر؛مهرداد مظاهری؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل