تبيين شاخص هاي مهارت هاي ارتباطي كتابداران و نقش آن در رضايت مراجعين(مطالعه موردی کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه)

چکیده مقاله

چکیده:

هدف از این پژوهش تعیین و مقایسه میانگین تبيين شاخص­هاي مهارت­هاي ارتباطي كتابداران و نقش­آن در رضايت مراجعين کتابخانه­های عمومی­ استان کرمانشاه می­باشد . در اين پژوهش چهار شاخص كليدي ارتباطات اثربخش:همدلي­،­خودگشودگي­،حمايت­گري و مهارت­هاي اجتماعي و ارتباط آن با شاخص­هاي رضايت مراجعین بررسي شد. در­ضمن، تحقيق از نوع همبستگي اسپيرمن مي باشد.ميزان همبستگی در رابطه با رضايت مراجعین و مهارت­هاي اجتماعي کتابداران ، ميزان همبستگيr=0/0523 مي­باشد كه بيانگر ميزان رابطه مثبت ومعناداری می­باشد، رابطه رضايت مراجعین با حمايت- گري(r=0/040) وبا همدلی (r=0/0623) نيز نشان  مي­دهد كه ميزان رابطه بيش از متوسط و جهت آن نيز مثبت مي باشد. در مورد رابطه متغير خودگشودگي کتابداران با رضايت مراجعین نيز مشاهده مي­شود كه ميزان رابطه بسيار بالا و جهت آن در كل مي­توان گفت كه تا حد بسيار­ با افزایش و یا کاهش متغيرهاي مستقل(مهارت­اجتماعي، حمايت­گري، همدلي و خودگشودگي مديران) به صورت هم­جهت ، متغير وابسته رضايت مراجعین نيز به نسبت بسيار زياد و با تأثير نسبتاً در خور توجه افزايش يا كاهش پيدا مي كند.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

رضا مرسلی؛رویا عظیمی ؛عاطفه زارعی؛ ۱۳۹۵، تبيين شاخص هاي مهارت هاي ارتباطي كتابداران و نقش آن در رضايت مراجعين(مطالعه موردی کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه)، کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13878-Explaining-the-Indices-of-Communication-Skills-of-Librarians-and-their-Role-in-Customer-Satisfaction

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(رضا مرسلی؛رویا عظیمی ؛عاطفه زارعی؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل