بررسی نقش و جایگاه سلامت معنوی در امید به زندگی در بین زنان استان گلستان

چکیده مقاله

معنویت یکی از مفاهيم بنيادي در زندگی است که با ایجاد معنا و هدف در زندگی به عنوان رویکردي مهم در ارتقا سلامت عمومی، کيفيت زندگی و ارائه اميد و هدف در نظر گرفته می شود . از زمان ورود مفهوم سلامت معنوي توسط موبرگ ) 1791 م( تاکنون زمان زیادي نمی گذرد. یکی از عوامل موثر بر کيفيت زندگی، وضعيت سلامتی است و سلامت معنوي از ابعاد مهم آن بشمار می رود که اغلب مورد غفلت واقع می شود. زنان تقریباً نيمی از جمعيت گلستان را تشکيل می دهند و نقشی کليدي در وضعيت بهداشت و سلامت خود، خانواده و جامعه پيرامونشان ایفا می کنند. سلامت زنان به عنوان جایگاه والاي او در جوهره خلقت به ویژه در شکل گيري فرهنگ، تربيت، سعادت و ارتقاي سلامت خانواده و جامعه داراي نقش تعيين کننده است . در راستاي طرح تحول نظام سلامت، استان گلستان درصدد توسعه شاخص هاي سلامت و بهداشت بوده و با توجه به اینکه گلستان رتبه 17 شاخص اميد به زندگی در کشور را دارد، توجه به شاخص اميد به زندگی و سلامت معنوي زنان حائز اهميتی ویژه است. تحقيق حاضر جهت تبيين چگونگی نرخ اميد به زندگی و سلامت معنوي زنان در استان گلستان است. این پژوهش از نوع توصيفی تحليلی است. اطلاعات جامعه مورد مطالعه به شيوه اسنادي کتابخانه اي گرد آوري شده است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.عباس شهریاری؛2.زهره غفاری توران؛ ۱۳۹۴، بررسی نقش و جایگاه سلامت معنوی در امید به زندگی در بین زنان استان گلستان، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت واقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/5995-The-role-and-position-of-spiritual-health-in-life-expectancy-between-women-in-Golestan-Province

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.عباس شهریاری؛2.زهره غفاری توران؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل