بررسی تأثیر استقرار محیط کنترلی در سیستم کنترل داخلی بر مبنای COSO بر چابکی گزارشگری مالی مؤسسات مالی (بررسی موردی: بانک توسعه تعاون)

چکیده مقاله

چکیده

در این پژوهش به ارزیابی مؤلفه محیط کنترلی به عنوان جزئی از سیستم کنترل داخلی بر اساس الگوی پنج بُعدی کوزو و تآثیر آن بر چابکی گزارشگری مالی در موسسات مالی می­پردازیم. رویکرد پژوهش از نوع توصیفی/پیمایشی بوده و برای گردآوری داده­ها، از روش بررسی اسناد و مدارک درون سازمانی، و روش میدانی؛ شامل پرسشنامه و مصاحبه استفاده شده و در نهایت، داده­های جمع­آوری شده، با استفاده از آزمون­های آماری متناسب با ماهیت پژوهش و روش منطق دلفی فازی مورد بررسی قرار گرفتند. در انتها، با توجه به یافته­ها و خروجی­های دیفازی شده سیستم منطق فازی این چنین استنتاج شد که در مجموع در بانک توسعه تعاون مؤلفه محیط کنترلی در سیستم کنترل داخلی بر مبنای کوزو در حد قابل‌قبولی بوده و همین موضوع در بخش چابکی نیز مصداق پیدا نمود. نهایتاً خروجی حاصل از میانگین اعداد فازی دو بخش محیط کنترلی و چابکی نشان داد تأثیر محیط کنترلی بر چابکی گزارشگری مالی مثبت بوده و تأثیر مستقیمی بر آن دارد. در پایان نیز، با توجه شرایط فعلی سیستم مذکور و همچنین، بر اساس اظهارات کارشناسان و متخصصان، راهکارهایی در جهت بهبود بیش از پیش مؤلفه محیط کنترلی به عنوان جزئی از سیستم کنترل داخلی بانک توسعه تعاون ارائه گردیده است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

فرزاد تاریوردی؛دکتر علی بیات؛دکتر علی محمدی؛ ۱۳۹۵، بررسی تأثیر استقرار محیط کنترلی در سیستم کنترل داخلی بر مبنای COSO بر چابکی گزارشگری مالی مؤسسات مالی (بررسی موردی: بانک توسعه تعاون)، کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13888-Investigating-the-Effect-of-Deployment-of-Control-Environment-on-Internal-Control-System

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(فرزاد تاریوردی؛دکتر علی بیات؛دکتر علی محمدی؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل