بررسی اثربخشی آموزش هوش معنوی بر کاهش پرخاشگری و بهبود سازگاری اجتماعی نوجوانان درشهرایرانشهر

چکیده مقاله

چکیده:

 

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش هوش معنوی بر کاهش پرخاشگری و بهبود سازگاری اجتماعی نوجوانان صورت گرفت. روش پژوهش حاضر شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه بوده و جامعه آماری عبارت بود از کلیه دانش آموزان پسر مقطع متوسطه اول شهر ایرانشهر در سال تحصیلی 96-95. به منظور انتخاب گروه نمونه، از روش نمونه‌گیری هدفمند استفاده شد. بدین ترتیب از بین دانش آموزان داوطلب، که شرایط ورود به مطالعه را کسب کرده بودند(نمره بالا در پرسشنامه پرخاشگری) به صورت تصادفی 30 نفر انتخاب شده و به صورت تصادفی در گروه های آزمایش و گواه(هرگروه 15 نفر) جایگزین شدند. ابزار پژوهش عبارت بود از پرسشنامه پرخاشگری و پرسشنامه سازگاری اجتماعی. گروه آزمایش به مدت هشت جلسه(هرجلسه 90 دقیقه) تحت آموزش مهارت های هوش معنوی قرار گرفته و گروه گواه هیچ مداخله ای را دریافت نکرد. در نهایت از هردوگروه پس آزمون بعمل آمد. داده ها با استفاده از تحلیل کواریانس تحلیل شده و نتایج نشان داد آموزش هوش معنوی به صورت معنادار (p<0/05)  پرخاشگری را کاهش داده و سازگاری اجتماعی را بهبود بخشیده است. نتایج حاصله می تواند راهگشای مشاوران، روانشناسان و مسئولین مربوطه باشد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

محمّد عارف رستگار؛پروین پیراینده؛رضاواحدی؛ حسین صاحبدل؛مرضیه رستگار؛ ۱۳۹۵، بررسی اثربخشی آموزش هوش معنوی بر کاهش پرخاشگری و بهبود سازگاری اجتماعی نوجوانان درشهرایرانشهر، کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13895-The-Effectiveness-of-Spiritual-Intelligence-Training-on-Aggression-Reduction

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(محمّد عارف رستگار؛پروین پیراینده؛رضاواحدی؛ حسین صاحبدل؛مرضیه رستگار؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل