تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر تکمیل  زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی

چکیده مقاله

هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش مهارت زندگی بر تکمیل زنان سرپرست خانوار شهرستان دزفول بوده است.در این  نفر با روش نمونه گیری 03 پس آزمون بود. به این منظور از زنان سرپرست خانوار –مطالعه نیمه تجربی که از نوع پیش آزمون تصادفی انتخاب گردید. در این پژوهش، برای اندازه گیری متغیر تکمیل)ادراک)، از پرسشنامه نگرش به زندگی باتیستا استفاده شد. میانگین نمرات تکمیل  قبل از مداخله،  و پس از مداخله، از نظر آماری معنادار بود. لذا مداخله موجب ارتقاء وضعیت  تکمیل شد. آموزش مهارتهای زندگی تاثیر مثبتی در افزایش تکمیل  زنان سرپرست خانوار داشت

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۴، تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر تکمیل زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/1438-Life-skills-education-impact-on-the-completion-of-female-headed-households-welfare

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل